Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Teleatlas – Planet Media Group

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak:
08-07-2002
Rolnummer:
146580/KG ZA 02-563
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
n.v.t.
Eiser(es):
Teleatlas N.V.
Verweerder:
Planet Media Group N.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
11-10-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Teleatlas, producent van computerprogrammatuur voor navigatiesystemen van diverse producenten. Gedaagde is Planet, een Internet Service Provider. Teleatlas vordert dat Planet de naam, het adres, de woonplaats en eventueel het telefoonnummer van haar abonnee opgeeft, die het e-mail adres [abonnee]@planet.nl gebruikt. De betreffende abonnee biedt illegale kopieën van Teleatlas tegen een fractie van de gangbare marktprijzen te koop aan via onder andere de veilingsites van eBay, zonder dat de goedkeuring van Teleatlas is verkregen.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gelet op de onomkeerbaarheid van de gevraagde voorziening voorzichtigheid geboden is. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet vaststaan dat de voorziening ook door de bodemrechter zal worden toegewezen.

Of er in deze zaak een rechtvaardiging bestaat voor de verzochte afgifte van de NAW-gegevens, dient beoordeeld te worden aan de hand van het bepaalde in art.8 WBP sub f. Verwerking is uitsluitend toelaatbaar indien zij noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of een derde én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert. De voorzieningenrechter stelt dat voor toewijzing van de vordering vast dient te staan dat Teleatlas de gegevens niet op een andere wijze kan achterhalen

De voorzieningenrechter oordeelt dat onvoldoende is komen vast te staan dat Teleatlas de benodigde gegevens op een andere, minder ingrijpende wijze heeft geprobeerd te verkrijgen en wijst daarom de vordering af.


Terug