Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Telefónica UK Limited – Creative Marketing Solutions

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
13-03-2021
Rolnummer:
DNL2020-0042
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<giffgaff.nl>
Eiser(es):
Telefónica UK Limited
Verweerder:
Creative Marketing Solutions
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1413
Publicatiedatum:
21-07-2021
Kern:

Desondanks dat Verweerder de Domeinnaam al negen jaar bezit, bestaat er geen bewijs voor legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik van de Domeinnaam. Verweerder had bij de registratie van de Domeinnaam op de hoogte moeten zijn van het bestaan van de Merken van Eiser.

Samenvatting

Eiser is Telefónica UK Limited, uit het Verenigd Koninkrijk. Eiser is actief in de telecommunicatiesector en is houder van diverse merken die het element ‘‘GIFFGAFF’’ omvat (hierna: Merken).

Verweerder is Creative Marketing Solutions uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <giffgaff.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam lijkt verwarringwekkend veel op de Merken, aangezien het de term ‘‘GIFFGAFF’’ in zijn geheel omvat.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft Verweerder niet gemachtigd om de Merken in de Domeinnaam op te nemen. Verweerder heeft niet uitgelegd waarom hij specifiek de term ‘‘GIFFGAFF’’ – dat ook een zelden gebruikt, Schots woord blijkt te zijn – heeft opgenomen in de Domeinnaam. Eiser stelt dat Verweerder op de hoogte was van de Merken en deze stelling laat Verweerder onweersproken. De verklaring van Verweerder waarin hij stelt dat hij de Domeinnaam heeft gekocht om een bedrijf op te richten, acht het Panel ongeloofwaardig. Verweerder heeft immers de Domeinnaam negen jaar onder bezit gehad, zonder deze ooit te gebruiken voor een website of bedrijf. Ook wordt er opgemerkt dat er een hoog risico bestaat op impliciete affiliatie nu de Domeinnaam de Merken in het geheel omvat. Ten slotte bestaat er geen bewijs dat Verweerder legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik maakt van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Het tijdstip van de indiening van de klacht is bijna negen jaar na de registratie van de Domeinnaam. De vraag kan doen rijzen naar de mogelijke implicaties hiervan voor de kwestie van kwade trouw. Het Panel acht van belang dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de Merken op het moment van registratie van de Domeinnaam. Eiser maakt al twee jaar voorafgaand aan de registratie van de Domeinnaam gebruik van de Merken. Tevens omvat de Domeinnaam de Merken in het geheel. Ook is de term ‘‘Giffgaff’’ geen term die Verweerder spontaan zou kunnen bedenken. Ten slotte had een simpele zoekopdracht op het internet Verweerder op de hoogte kunnen stellen van het bestaan van de Merken. Gelet op deze omstandigheden komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat (1) Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de Merken op het moment van registratie en; (2) Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug