Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

tesa SE – H. eBusiness Holding B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-11-2014
Rolnummer:
DNL2014-0038
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
tesashop.nl
Eiser(es):
tesa SE
Verweerder:
H. eBusiness Holding B.V
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
1094
Publicatiedatum:
19-12-2014
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want er is niet voldaan aan de Oki Data-criteria aangezien verweerder onvoldoende nauwkeurig de relatie met eiser bekend heeft gemaakt, terwijl de indruk wordt gewekt dat verweerder een geautoriseerde reseller van eiser is.

Samenvatting

Eiser is tesa SA, houder van het merk TESA en een van de toonaangevende fabrikanten van zelfklevende tape. Verweerder is H. eBusiness, houder van de domeinnaam tesashop.nl en reseller van Tesa producten. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam tesashop.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser, aangezien het merk van de eiser volledig is opgenomen in de domeinnaam. De toevoeging van de beschrijvende term “shop” doet daar niet aan af.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast, met verwijzing naar de Oki Datacriteria, dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Verweerder biedt daadwerkelijk producten van de ingeroepen merken aan onder de betwiste domeinnaam, biedt uitsluitend producten van de ingeroepen merken onder de domeinnaam aan en probeert niet alle domeinnamen, die mogelijk het merk van de eigenaar bevatten, te registreren en zo eiser de mogelijkheid ontnemen om zijn eigen merk te gebruiken in een domeinnaam. Echter, verweerder heeft niet voldoende nauwkeurig de relatie met eiser bekend gemaakt, terwijl door middel van de website wel de indruk wordt gewekt dat verweerder een geautoriseerde reseller is van eiser. De domeinnaam wordt dus niet gebruikt om bona fide goederen of diensten aan te bieden.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en te kwader trouw gebruikt heeft. Aangezien verweerder producten van eiser verkoopt, was verweerder op de hoogte van het merk van eiser ten tijde van de registratie van de domeinnaam. Verweerder heeft ook de domeinnaam te koop aangeboden aan eiser. Daarnaast wordt de relatie tussen eiser en verweerder niet duidelijk gemaakt door beiden, terwijl verweerder wel gebruik maakt van het merk en zo internetgebruikers naar de website trekt. Ten slotte worden er op de domeinnaam verschillende links naar commerciële websites weergegeven.

De vordering wordt toegewezen.


Terug