Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

The Office Operators BV. – Bouwens

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
11-01-2017
Rolnummer:
C/13/620065 / KG ZA 16-1457 MvdV/BB
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBAMS:2017:315
Domeinnaam:
www.theofficehost.nl
Eiser(es):
THE OFFICE OPERATORS B.V.
Verweerder:
Bouwens B.V.
Resultaat procedure:
De vordering wordt afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2017-1230
Publicatiedatum:
13-03-2017
Kern:

Alhoewel de handelsnamen en domeinnamen van verweerder verwarringwekkend overeenstemmen, is geen verwarringsgevaar bij het publiek te geduchten. Alhoewel partijen zich in hetzelfde geografisch gebied bevinden, stemt de aard van de ondernemingen nauwelijks overeen. Bovendien is het publiek van partijen relatief deskundig.

Samenvatting

Eiser is de in 2010 opgerichte onderneming ‘The Office Operators’, die full-service flexwerk- en vergaderplekken aanbiedt. Het vrouwelijk personeel draagt rode jurken en het mannelijk personeel draagt rode dassen. Eiser is sinds 10 oktober 2010 houder van de domeinnaam www.theofficeoperators.com.

Verweerder is ‘Bouwens &’, een onderneming die facilitaire diensten aanbiedt, zoals receptie-, beveiligings- en chauffeursdiensten voor bedrijven. Sinds 2016 hanteert zij de naam The Office Host. Verweerder is sinds 14 oktober 2015 houder van de domeinnaam www.theofficehost.nl. Op deze website is een vrouw in een rode jurk afgebeeld. Verweerder gebruikt deze kleur ook op haar andere websites en briefpapier. Eiser vordert o.g.v. art. 5 Hnw onder andere staking van het gebruik van de domeinnaam www.theofficehost.nl door verweerder.

De rechter oordeelt dat in een eerste vergelijking gelijkenis aanwezig is tussen de handelsnamen van partijen in combinatie met de rode jurken. Spoedeisend belang wordt daarom aangenomen. De handelsnamen wijken slechts gering af, omdat in het Engels de woorden ‘operator’ en ‘host’ begripsmatig verwant zijn.

Vervolgens gaat de voorzieningenrechter in op de vraag of door de aard en plaats van de onderneming, bij het publiek verwarring te duchten is. Geografisch gezien opereren Eiser en Verweerder in hetzelfde geografische gebied. De aard van de ondernemingen stemt volgens de voorzieningenrechter nauwelijks overeen. Eiser is gericht op bedrijven die op zoek zijn naar full-service kantoorruimte-flexplekken, eventueel aangevuld met faciliterend personeel. Eiser biedt geen faciliterend personeel als zelfstandige dienst aan. Verweerder daarentegen biedt vrijwel alleen faciliterend personeel aan en geen kantoorruimtes. Alleen wanneer klanten van Eiser een kantoorruimte huren en faciliterend personeel willen hebben, begeven partijen zich in elkaars vaarwater. Het publiek van partijen is relatief deskundig en verweerder vermeldt altijd Bouwens& in de communicatie. Verwarringsgevaar in de zin van de Handelsnaamwet is niet aangetoond.

Het gevorderde wordt afgewezen.


Terug