Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

The Procter & Gamble Company - Ares Netwerk Administraties

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
04-01-2017
Rolnummer:
DNL2016-0062
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
3dcrestwhitestrips.nl
Eiser(es):
The Procter & Gamble Company
Verweerder:
Ares Netwerk Administraties
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1228
Publicatiedatum:
13-03-2017
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam 3dcrestwhitestrips.nl maakt inbreuk op de merken CREST en CREST WHITESTRIPS PREMIUM. Toevoeging van het beschrijvende element ‘3d’ neemt verwarring niet weg. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is bovendien te kwader te trouw. Bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Samenvatting

Eiser is The Procter & Gamble Company uit Amerika, een producent van consumentproducten waaronder gezondheidszorg-, hygiëne- en mondverzorgingsproducten. Eiser is houder van verschillende merken voor CREST en CREST WHITESTRIPS PREMIUM, geregistreerd tussen 2000 en 2008. Verweerder is Ares Netwerk Administraties uit Nederland en is sinds 15 oktober 2015 houder van de domeinnaam <3dcrestwhitestrips.nl>. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het merk van Eiser, gezien het volledige merk CREST en een gedeelte van het merk CREST WHITESTRIPS PREMIUM in de domeinnaam is opgenomen. De toevoeging van het beschrijvende element ‘3d’ is onvoldoende om verwarring te voorkomen.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Uit bewijs aangeleverd door Eiser blijkt dat Verweerder CREST mondverzorgingsproducten verkoopt op de website die gelinkt is aan de domeinnaam. Verweerder maakt gebruik van de waarde van de merken van Verweerder door verwarring te scheppen. De website maakt niet duidelijk dat geen band bestaat tussen Verweerder en Eiser. Er is geen sprake van een bona fide aanbod van goederen of diensten. Dit wordt versterkt door het feit dat Verweerder geen gelegitimeerd non-commercieel gebruik maakt van de domein naam. Daarnaast heeft Eiser al meerdere zaken gewonnen waarin is geoordeeld dat het aanbod van de mondverzorgingsproducten niet is toegestaan in de EU.

De geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. De Merken van Eiser zijn ruim voor de registratie van de domeinnaam geregistreerd. Verweerder had op de hoogte moeten zijn van het uit het geregistreerde Merk voortvloeiende gebruiksverbod. De houder van een .nl domeinnaam is onder art. 8 van de Algemene Voorwaarden verplicht om uit te zoeken of een domeinnaam inbreuk maakt op rechten van anderen, of om een andere reden niet is toegestaan. Verweerder gebruikt de domeinnaam om internetgebruikers aan te trekken, door verwarring te wekken tussen het Merk en de website. De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd. Dit vloeit te meer voort uit het feit dat al eerder te kwader trouw registratie van domeinnamen door Verweerder ten aanzien van Merken van Eiser werd aangenomen.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug