Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

The Procter & Gamble Company – [persoonsnaam] - 3dcrestwhitestrips-store.nl

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
19-09-2016
Rolnummer:
DNL2016-0039
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
3dcrestwhitestrips-store.nl
Eiser(es):
The Procter & Gamble Company
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1208
Publicatiedatum:
27-10-2016
Kern:

De domeinnaam ‘3dcrestwhitestrips-store.nl’ wordt gebruikt voor de verkoop van tandbleekmiddelen, terwijl die producten verboden zijn in de Europese Unie. Er bestaat verwarringsgevaar tussen de Domeinnaam en de merken “CREST’ en ‘CREST WHITESTRIPS PREMIUM’ van Eiser. Door het misleiden van de consument door het aanbieden van illegale producten wordt de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Samenvatting

Eiser is The Procter & Gamble Company uit de Verenigde Staten. Eiser is een multinational op het gebied van consumenten producten en heeft meerdere merknamen geregistreerd waaronder ‘CREST’ en ‘CREST WHITESTRIPS PREMIUM’. Verweerder is [persoonsnaam], deze heeft op 2 maart 2016 de domeinnaam 3dcrestwhitestrips-store.nl (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. De Domeinnaam verwijst internetgebruikers naar een website waar tandbleekmiddelen worden verkocht. Eiser stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met zijn merken. Daarnaast stelt Eiser dat de Domeinnaam niet op een legitieme manier gebruikt wordt, omdat de producten die verkocht worden op website niet verkocht mogen worden op de Europese markt. Verder stelt Eiser dat Verweerder niet bekend staat onder de Domeinnaam en Verweerder de legitieme activiteiten van Eiser onder de merken verstoort. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merken van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. De geschillenbeslechter oordeelt dat er inderdaad verwarringsgevaar is. Het merk CREST is volledig in de Domeinnaam overgenomen en een belangrijk deel van het merk CREST WHITESTRIPS PREMIUM, namelijk de woorden CREST en WHITESTRIPS, ook. De toevoeging van de beschrijvende elementen ‘store’ en ‘3d’ doen niet af aan de verwarring. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam. Eiser heeft zijn standpunt gemaakt dat Verweerder geen legitieme belangen bij of rechten op de Domeinnaam heeft. Verweerder biedt inderdaad producten aan die verboden zijn in de Europese Unie. Er is geen indicatie dat er een andere basis is voor een legitiem belang bij of recht op de Domeinnaam voor Verweerder. Aangezien Verweerder het standpunt van Eiser ook niet geprobeerd heeft te weerleggen wordt dit aangenomen. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Uit eerdere beslissingen van de geschillenbeslechter blijkt dat het aanbieden van mogelijk illegale goederen via de Domeinnaam bewijs is van registratie te kwader trouw. In dit geval is hier inderdaad bewijs van, op basis van de foto’s van de producten op de website. Consumenten worden hierdoor misleid om te geloven dat zij producten kopen die legaal zijn. Verweerder zou zich van de illegaliteit bewust moeten zijn op grond van de Termen en Voorwaarden die gelden wanneer een ‘.nl’ domeinnaam wordt geregistreerd. Op basis van deze omstandigheden en het feit dat Verweerder niet gereageerd heeft concludeert de geschillenbeslechter dat de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is en gebruikt wordt.

De vordering wordt toegewezen.


Terug