Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

The Procter & Gamble Company – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
04-02-2016
Rolnummer:
DNL2016-0001
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
crestwhiteshop.nl
Eiser(es):
The Procter & Gamble Company
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Dealers/agentschappen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1182
Publicatiedatum:
31-03-2016
Kern:

De domeinnaam crestwhiteshop.nl moet worden overgedragen. Deze creëert verwarring met de Merken van Eiser en wordt te kwader trouw gebruikt door [persoonsnaam] om via de daaraan gekoppelde website, in de Europese Unie verboden, tandbleek middelen te verkopen.

Samenvatting

Eiser is het Amerikaanse bedrijf ‘The Procter & Gamble Company’. Deze is houder van verschillende Gemeenschapsmerken (hierna: de Merken), waaronder CREST en CREST WHITESTRIPS PREMIUM. Verweerder, [persoonsnaam], heeft op 26 juli 2013 de domeinnaam crestwhiteshop.nl (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. De aan deze Domeinnaam gekoppelde website is een website waar bleekmiddelen voor tanden worden aangeboden. Volgens Eiser stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de Merken. Daarnaast stelt Eiser dat de producten die verkocht worden op de betreffende website verboden zijn op de Europese markt. Volgens Eiser heeft Verweerder geen legitieme belangen bij of rechten op de Domeinnaam en is deze te kwader trouw geregistreerd. Verweerder heeft hiertegen geen verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter oordeelt ten eerste dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeen stemt met de Merken van Eiser. In de Domeinnaam is CREST geheel overgenomen, alsmede de term ‘white’ die een belangrijk onderdeel van CREST WHITESTRIPS PREMIUM vormt. De beschrijvende term ‘shop’ doet hier niet aan af. Ten tweede oordeelt de geschillenbeslechter dat Verweerder geen legitiem belang bij of rechten op de Domeinnaam heeft op basis van de welbekende OKI Data criteria. Verweerder voldoet namelijk niet aan de eis dat hij zijn relatie met Eiser correct en prominent weergeeft, wat van bijzonder belang is nu het gaat om de verkoop van producten die verboden zijn op de Europese Markt. Ten derde oordeelt de geschillenbeslechter dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Door middel van het creëren van verwarring met de Merken van Eiser, gebruikt Verweerder de Domeinnaam om internetgebruikers naar zijn website te trekken en daarvan te profiteren.


Terug