Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Thuisbezorgd.nl B.V and Takeaway.com B.V. – [Persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
03-04-2015
Rolnummer:
DNL2015-0013
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
thuisbezord.nl
Eiser(es):
Thuisbezorgd.nl B.V and Takeaway.com B.V.
Verweerder:
[Persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Typefout-domeinnamen
Domjur-nummer:
2015-1123
Publicatiedatum:
29-05-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam thuisbezord.nl, omdat er sprake is van typo-squatting om internetgebruikers naar de pay-per-click parking pagina van verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk en van eisers.

Samenvatting

Eisers zijn Thuisbezorgd.nl B.V en Takeaway.com B.V., houders van diverse merkrechten omtrent het merk THUISBEZORGD.nl. Verweerder is [persoonsnaam], houder van de domeinnaam thuisbezord.nl, welke verwijst naar een pay-per-click parking pagina. Eisers vorderen overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam thuisbezord.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eisers, want de domeinnaam bevat een algemene of duidelijke spelfout van het merk van eisers. Het dominante element van de domeinnaam is hetzelfde, terwijl het verschil gemaakt wordt door het verwijderen van de letter “g”.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Verweerder heeft de stelling van eisers niet weersproken en heeft geen andere belangen bij of rechten op het gebruik van de domeinnaam aangetoond.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. Het is moeilijk om aan te nemen dat verweerder de domeinnaam per toeval heeft gekozen. Daarnaast verwijst de domeinnaam naar een pay-per-click parking pagina, welke tevens verwijzingen bevat naar de eigen website van verweerder en websites van concurrenten van eisers. De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd met de bedoeling om internetgebruikers naar de pay-per-click parking pagina van verweerder te leiden in plaats van de website van eisers, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk van eisers.

De vordering wordt toegewezen.

Gerelateerde uitspraken


Terug