Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Thuisbezorgd.nl - Jolidé

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Utrecht
Datum uitspraak:
22-09-2009
Rolnummer:
244879 / HA ZA 08-451
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
thuisbezorgen.nl
Eiser(es):
Thuisbezorgd.nl B.V.
Verweerder:
Jolidé v.o.f.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Proceskostenveroordeling
Domjur-nummer:
2010-526
Publicatiedatum:
28-04-2010
Kern:

Samenvatting

Bij tussenvonnis van 12-11-2008 (domjur 2009-420) heeft de rechter bepaald dat Jolidé met de domeinnaam thuisbezorgen.nl inbreuk maakt op de handelsnaam Thuisbezorgd.nl en wordt ieder gebruik van de handelsnaam thuisbezorgen verboden. Het enkele feit dat er sprake is van verwarring, leidt tot de conclusie dat het gebruik van de domeinnaam thuisbezorgen.nl of enig ander daarmee overeenstemmend teken onrechtmatig is jegens Thuisbezorgd.nl.

 

Thans is de rechter van mening dat het verbod nog steeds gerechtvaardigd is, aangezien het nog steeds in de macht ligt van gedaagden om op elk gewenst moment opnieuw de domeinnaam over te dragen en haar inbreukmakende handelswijze voort te zetten. Er is nog steeds sprake van een dreigende inbreuk van thuisbezorgen.nl op thuisbezorgd.nl en daarmee verbandhoudend onrechtmatig handelen door Jolidé.

 

De rechtbank beslist dat ieder gebruik van de domein- en handelsnaam thuisbezorgen.nl en enig ander daarmee overeenstemmend teken gelijk aan of overeenstemmend met die van thuisbezorgd.nl, alsmede directe of indirecte betrokkenheid van inbreukmakend gebruik door derden, dient te worden gestaakt en gestaakt te houden.

 

Betreft de kostenveroordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten gemaakt in het kader van art. 5 HNW, gezien deze werkzaamheden onder art. 1019h Rv vallen, en de werkzaamheden voor art. 6:162 BW.


Terug