Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

TMG Landelijke Media B.V. – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
08-11-2015
Rolnummer:
DNL2015-0045
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
services-speurders.nl
Eiser(es):
TMG Landelijke Media B.V.
Verweerder:
[Persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Beschrijvende domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1169
Publicatiedatum:
27-12-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam services-speurders.nl aan TMG Landelijke Media, omdat verweerder te kwader trouw is door het verrichten van phishing activiteiten via het emailadres info@services-speurders.nl dat behoort bij de domeinnaam.

Samenvatting

Eiser is TMG Landelijke Media B.V., een van de grootste mediabedrijven in Nederland dat gebruik maakt van het woordmerken SPEURDERS, AUTOSPEURDERS, REISSPEURDERS, VAARSPEURDERS en WOONSPEURDERS voor het plaatsen van advertenties in de krant De Telegraaf en online op de website speurders.nl. Verweerder is [persoonsnaam], houder van de domeinnaam services-speurders.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam services-speurders.nl van verweerder verwarring wekkend overeenstemt met het merk van eiser, want het element ‘speurders’ is het kenmerkende deel van de domeinnaam. Dit element is identiek aan het merk van eiser en de toevoeging ‘services’ is beschrijvend.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft nu eiser dit prima facie aannemelijk heeft gemaakt. Eiser heeft nooit toestemming gegeven aan verweerder om het merk te mogen gebruiken. De geschillenbeslechter kan ook geen indicaties vaststellen waaruit blijkt dat de verweerder een belang bij of recht op de domeinnaam heeft.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. Verweerder was of had op de hoogte moeten zijn van eiser en het merk ten tijde van de registratie van de domeinnaam. Het incorporeren van een bekend merk zonder plausibele verklaring levert een indicatie voor kwade trouw op. Daarnaast zijn e-mails verzonden door verweerder vanaf het e-mailadres info@services-speurders.nl, waarin aan de geadresseerden is gevraagd om in te loggen op services-speurders.nl. Met de e-mails is gepoogd gevoelige informatie te verkrijgen met malafide intenties. Volgens de geschillenbeslechter is de domeinnaam geregistreerd met het merk van eiser in het achterhoofd en met frauduleuze intentie. Deze phishing activiteit kan worden beschouwd als te kwader trouw.

De vordering wordt toegewezen.

Gerelateerde uitspraken


Terug