Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Tok GMBH - Nature of Land B.V.

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
22-02-2017
Rolnummer:
C/09/507771 / HA ZA 16-332
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2017:1442
Domeinnaam:
mirafood.nl
Eiser(es):
Tok GMBH
Verweerder:
Nature of Land B.V.
Resultaat procedure:
De vordering wordt deels toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2017-1236
Publicatiedatum:
13-03-2017
Kern:

Verwarringsgevaar Mirafood met woordmerk MIRAS. Begripsmatig verschil in Turkse taal laat onverlet dat een deel van het relevante publiek geen Turks spreekt. Dat andere websites ook gebruik maken van Mira doet niet af aan het onderscheidend vermogen: Mira(s) maakt op deze websites geen zelfstandig onderdeel uit van de domeinnaam en de websites lijken niet op EU gericht.

Samenvatting

Eiser is Tok GMBH, een Duitse onderneming op het gebied van o.a. oostmediterrane voedingswaren en –specialiteiten. Eiser is houder van het sinds 2006 ingeschreven uniemerk MIRAS en van de domeinnaam www.mirasfood.com.

Gedaagde is Nature of Land en exploiteert een website waarop o.a. voedingswaren aangeboden worden. Gedaagde is houder van de domeinnaam mirafood.nl. en sinds 2016 is zij tevens houder van het woordmerk MIRAFOOD. Eiser vordert o.a. staking van het woordmerk en het gebruik van de domeinnaam, alsmede intrekking van het woordmerk en opheffing van de domeinnaam.

Van gebruik ‘voor waren’ van een teken dat een handelsnaam vormt, is sprake wanneer dat teken wordt aangebracht op de waren die in de handel worden gebracht en ook wanneer het publiek een verband legt tussen het teken en de waren van de onderneming. Doordat het teken bovenaan de pagina waarop de waren worden aangeboden, wordt weergegeven, zal het revelante publiek het teken in verband brengen met de waren, zodat sprake is van gebruik met betrekking tot waren.

De eerste vier letters van het woordmerk MIRAS en Mirafood stemmen overeen. Deze letters krijgen visueel en auditief een bepaalde nadruk omdat deze aan het begin van het woord zijn geplaatst. Begripsmatig stemmen de twee woorden niet overeen: Miras betekent erfenis in het Turks en Mira is een Turkse plaatsnaam. Hoewel gedaagde stelt zich op het Turkse publiek te richten waarvan wordt vermoed dat zij een basiskennis in de Turkse taal hebben, laat dit onverlet dat een deel van het relevante (supermarkt)publiek bestaat uit mensen die geen Turks spreken en voor wie er geen begripsmatig verschil bestaat tussen Miras en Mira.

MIRAS als fantasie-aanduiding heeft in beginsel een sterk onderscheidend vermogen. Het feit dat andere websites gebruik maken van het woordelement Mira(s) doet hier niet aan af, omdat Mira(s) geen zelfstandig onderdeel uitmaakt van de domeinnaam en het gaat om websites die gezien hun topleveldomein (.in, .ba, .ua), de genoemde munteenheid of andere gegevens niet op de EU gericht lijken te zijn.

De waren die Eiser en Gedaagde aanbieden, stemmen overeen.

Op grond van het voorgaande oordeelt de rechter dat het publiek in verwarring kan raken omtrent de herkomst van de waren en/of diensten die Gedaagde aanbiedt, althans dat het publiek kan menen dat een economisch verband bestaat tussen  Eiser en Gedaagde. Er is daarom sprake van verwarringsgevaar. Door het gebruik van het teken MIRAFOOD en de domeinnaam mirafood.nl maakt gedaagde aldus inbreuk op het woordmerk MIRAS op grond van artikel 9 lid 1 sub b UMVo.

De vorderingen tot staking van het gebruik van het woordmerk en de domeinnaam wordt toegewezen, de vorderingen tot opheffing van de domeinnaam en intrekking van het merk worden afgewezen.

De vorderingen worden deels toegewezen.


Terug