Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

TomTom - MKB ondernemers B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
21-12-2016
Rolnummer:
C/09/519321 / KG ZA 16-1218
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2016:15834
Domeinnaam:
www.tom.nl
Eiser(es):
TomTom
Verweerder:
MKB ondernemers B.V.
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
13-03-2017
Kern:

Tom vertoont een grote overeenstemming met TomTom. De afwijking in lettertype, kleur en de herhaling van het tom-element in TomTom doet hier niet aan af. Er is sprake van soortgelijke waren en diensten, bij de beoordeling hiervan moet naar het relevante publiek gekeken worden en niet naar het grote publiek. Er kan verwarring ontstaan bij het publiek, sprake van merkinbreuk en handelsnaaminbreuk.

Samenvatting

Eiser is TomTom, voert sinds 2001 deze handelsnaam en houdt zich bezig met ontwikkeling en levering van producten en diensten op het gebied van navigatie en het verstrekken van reisinformatie voor consumenten en bedrijven. Daarnaast biedt het de tool Webfleet die ondernemers assisteert bij het administreren van rijgedrag, parkeerlocaties en gereden kilometeroverzichten. TomTom is houdster van diverse TOMTOM merken (internationaal, benelux en unie) die tussen 2003 en 2010 geregistreerd zijn.

Gedaagde is MKB ondernemers, tot voor kort MKB Brandstof, die de zogeheten MKB brandstof-pas uitgeeft en een parkeerkosten app. Met deze tools kunnen ondernemers de financiële administratie m.b.t. tanken, parkeren en autowassen gemakkelijker voeren. Gedaagde maakte vanaf eind 2009 intensief reclame voor haar producten en diensten via radiocommercials met een fictieve persoon ‘Tom de Ridder’ en heeft het Beneluxwoordmerk TOM DE RIDDER geregistreerd. Ze hanteert inmiddels een andere marketingstrategie en gebruikt nu de naam Tom en heeft ook de domeinnaam tom.nl geregistreerd. Eiser vordert dat gedaagde stopt met het gebruik van het merk en de handelsnaam Tom en het gebruik van de domeinnaam www.tom.nl staakt.

Het Tom teken vertoont zowel in logo als woordvorm grote overeenstemming met de TomTom merken. Het teken Tom bestaat uit één woordelement dat identiek is aan het woordelement in de TomTom-merken. Ook al zijn de kleuren en de vormgeving van de letters iets anders, maar dit neemt niet de grote mate van visuele overeenstemming weg. Ook de herhaling van het tom element in TomTom doet hier niet aan af.

Er is sprake van soortgelijke waren en diensten. Dat TomTom bij het grote publiek (in tegenstelling tot het relevante publiek) bekender is als leverancier van navigatieapparatuur dan van zogenaamde telematic diensten waaronder haar Webfleet tool valt, is voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten niet relevant.

Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het teken Tom en de TomTom-merken, het grote onderscheidend vermogen van de TomTom-merken en het feit dat MKB Ondernemers het teken Tom gebruikt voor waren en diensten die complementair dan wel soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor TomTom c.s. haar merken heeft ingeschreven, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het teken Tom bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Dit betekent dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo.

Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat ook sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten van TomTom. Er is sprake van een zodanig geringe afwijking tussen de handelsnaam TomTom enerzijds en de handelsnaam Tom anderzijds dat verwarring bij het publiek te duchten is in de zin van artikel 5 Hnw. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat beide ondernemingen in heel Nederland actief zijn.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug