Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Top Management Drunen B.V. - Mobility Media B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
16-11-2016
Rolnummer:
DNL2016-0043
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
automotive-management.nl
Eiser(es):
Top Management Drunen B.V.
Verweerder:
Mobility Media B.V.
Resultaat procedure:
De vordering wordt afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
2017-1218
Publicatiedatum:
03-02-2017
Kern:

Verweerder heeft recht op / legitiem belang bij gebruik van de beschrijvende domeinnaam “Automotive Management”. Eiser heeft niet aangetoond dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de domeinnaam van Verweerder en handelsnaam van Eiser. Het leveren van after-sales trainingen en seminars kan vallen onder het ruime begrip ‘automotive management’.

Samenvatting

Eiser is Top Management Drunen B.V., een onderneming die kennis en vaardigheid trainingen en sales en after sales support verzorgt, remarketing tools levert en gezamenlijk met andere ondernemingen Arbo-, HR-management- en juridisch advies geeft. Eiser heeft op 10 mei 2004 de handelsnaam Automotive Management ingeschreven in het Handelsregister en heeft op 26 december 2004 de domeinnaam “automotivemanagement.nl” geregistreerd. Verweerder is Mobility Media B.V., uitgever van bladen voor de autobranche, waaronder Automotive Magazine en Autokompas. tot 15 juli 2016 had Verweerder de Domeinnaam “automotive-online.nl” in gebruik, vanaf deze datum hanteert hij de naam “automotive-management.nl”. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend) van art. 2.1 van de Regeling. De Handelsnaam en de Domeinnaam komen verwarringwekkend overeen, aangezien de Domeinnaam in zijn geheel de Handelsnaam omvat. Het enige verschil is het koppelteken.

De geschillenbeslechter oordeelt dat niet voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. De naam “Automotive Management” is louter beschrijvend. Dit wordt bevestigd door het feit dat Verweerder dit niet als merk kon registreren. Daarnaast bestaat er een studierichting Automotive Management en wordt “Automotive manager” als functieomschrijving gehanteerd. Volgens vaste Nederlandse rechtspraak kan een onderneming recht hebben op een beschrijvende handelsnaam, maar in beginsel moet het voor een ieder mogelijk zijn om een aanduiding te gebruiken die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam.

Het gebruik van een beschrijvende domeinnaam kan een legitiem belang opleveren, indien blijkt dat er sprake is van te goeder trouw gebruik van de Domeinnaam. Hierbij mag geen sprake zijn van domeinnaamkaping. De geschillenbeslechter hanteert voor deze beoordeling vier factoren. De eerste factor is reputatie en bekendheid van de Handelsnaam. De geschillenbeslechter gaat ervanuit dat de handelsnaam “Automative Management” geen bijzondere reputatie of bekendheid heeft. De tweede factor is of Verweerder andere beschrijvende domeinnamen heeft geregistreerd. Hier is aan voldaan, aangezien Verweerder ook beschikt over de domeinnamen “automotive-online.nl” en “automotive-werkplaats.nl” die ook beschrijvend zijn. Tegen de derde factor, het gebruik van de domeinnaam voor een doel dat verband houdt met de beschrijvende betekenis, is geen bezwaar gemaakt door eiser. Tegen de vierde factor, Aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Handelsnaam, is geen bewijs geleverd door Eiser. De geschillenbeslechter is van oordeel dat het leveren van after-sales trainingen en seminars kan vallen onder het ruime begrip “automotive management”. Aan de vierde factor is dus niet voldaan.

Aangezien niet is voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling, zal niet ingegaan worden op het derde vereiste.

De vordering wordt afgewezen.


Terug