Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Toskani S.L. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
12-12-2019
Rolnummer:
DNL2019-0046
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
toskani.nl
Eiser(es):
Toskani S.L.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1358
Publicatiedatum:
30-01-2020
Kern:

Betreffende Domeinnaam wordt door Verweerder niet omgezet in een website en is bovendien door Verweerder aan Eiser te koop aangeboden voor een bedrag dat aanzienlijk hoger is dan de kosten van de Verweerder die rechtstreeks verband houden met de Domeinnaam. Dit duidt op registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Toskani S.L., uit Spanje. Eiser is een medisch cosmetisch bedrijf uit Barcelona. Daarnaast is Eiser houder van het handelsmerk TOSKANI van de Europese Unie, deze registratie geldt voor goederen van de klassen: 3, 5 en 35 (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit België. Verweerder heeft de Domeinnaam <toskani.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam omvat het gehele dominante deel van de Merken waaraan het tekstueel, visueel en fonetisch lijkt op (het dominante deel van) de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Als gevolg van het verzuim om een ​​reactie in te dienen, heeft verweerder de argumenten van Eiser en/ of rechten op of legitieme belangen in de Domeinnaam niet weerlegd. Verder bestaat er geen commerciële relatie (meer) tussen Eiser en Verweerder. De Geschillenbeslechter constateert dat deze redenen prima facie aantonen dat Verweerder geen rechten op of legitieme belangen heeft in de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gezien onder meer het vroegere bestaan ​​van een distributieovereenkomst tussen Eiser en het bedrijf van Verweerder, het feit dat de Domeinnaam (bijna) identiek is aan Merken, het feit dat de Domeinnaam niet wordt omgezet in een website en door Verweerder te koop wordt aangeboden aan Eiser voor een aanzienlijk bedrag, constateert de Geschillenbeslechter dat Verweerder duidelijk op de hoogte was van de Merken op het moment van registratie van de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter acht het zeer waarschijnlijk dat de Verweerder de domeinnaam primair heeft geregistreerd om de domeinnaam aan Eiser te verkopen voor een bedrag dat hoger is dan de kosten die rechtstreeks verband houden met de Domeinnaam. Dit duidt op registratie en gebruik te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug