Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Total Telecom – Medium WJ

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak:
30-04-2012
Rolnummer:
HD 200.094.299
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
mediumwillem.com e.a.
Eiser(es):
TOTAL TELECOM LUX SARL.
Verweerder:
MEDIUM WILLEM-JOMAPHONE B.V.,
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-01-2013
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Total Telecom Lux Sarl. en gedaagde is Medium Willem-Jomaphone B.V., beiden exploiteren in Nederland en België 09x-lijnen op alternatief gebied (astrolijnen voor spiritueel advies). Eiseres vordert dat gedaagde geboden wordt de lastercampagne op diens websites, met domeinnamen mediumwillem.com, medium-willem.com, medium-willem.nl, astropool.nl, astropraat.nl, isabelblancosblog.nl, astro-willem.nl en paragnostwillem.nl, te staken en gestaakt te houden en een rectificatie te plaatsen op deze websites.

Het hof stelt dat het in deze zaak om de botsing van twee fundamentele rechten gaat; namelijk aan de zijde van gedaagde haar recht op vrijheid van meningsuiting en aan de zijde van eiseres haar recht op bescherming van haar eer en goede naam. Het antwoord op de vraag welk van beide rechten in het onderhavige geval zwaarder weegt, moet worden gevonden door een afweging van alle omstandigheden van het geval. Het hof stelt vast dat het diffamerende tot ernstig diffamerende mededelingen betreft (o.a. ‘Eroticaboer’, ‘pornoboer’ en ‘houdt er malafide praktijken op na’). De mededelingen zijn dusdanig dat deze tamelijk ernstige gevolgen voor eiseres zouden kunnen hebben, met name imagoschade. Gedaagde heeft volgens het hof een zeker zakelijk belang de mededelingen te doen. Gedaagde is immers ook werkzaam op het terrein van de spirituele consultancy en mag op grond van voormeld (verondersteld) gegeven de vraag opwerpen of eiseres wel de geschikte achtergrond heeft voor de spirituele consultancy. Hier is zelfs een zeker maatschappelijk belang gemoeid.

Wat betreft het aanduiden van eiseres als erotisch baron, 'eroticaboer', 'pornoboer' en sexbaron, stelt het hof dat er voldoende aanwijzingen voor gedaagde bestaan om aan te nemen dat eiseres (diens bestuurder) banden had/heeft met de sexindustrie. Wat betreft de beweringen dat eiseres er malafide praktijken op nahoudt en een dief en oplichter is en dat eiseres deel uitmaakt van een criminele of oplichtersbende, oordeelt het hof dat daarvoor onvoldoende aanknopingspunten bestaan. Het weigeren deze laatste beweringen te verwijderen en te rectificeren is derhalve onrechtmatig. Gedaagde heeft gemotiveerd betwist zeggenschap te hebben over de websites astropool.nl, astropraat.nl en isabelblancosblog.nl. Wat betreft de websites paragnostwillem.nl, astro-willem.nl, medium-willem.nl, medium-willem.com en mediumwillem.com heeft zij dat niet gedaan. De vordering tot het verwijderen van de beweringen en het plaatsen van een rectificatie wordt toegewezen voor deze laatste websites.


Terug