Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

TravelBird B.V. - Helo Holdings LTD

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
27-08-2013
Rolnummer:
DNL2013-0023
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
birdtravel.nl, trafelbird.nl, travelbirds.nl, travelbirt.nl, travelburd.nl, travelbeurt.nl, travilbird.nl
Eiser(es):
TravelBird Nederland B.V.
Verweerder:
Helo Holdings LTD
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Handelsnaam, Typefout-domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
30-09-2013
Kern:

Samenvatting

Eiser is TravelBird Nederland B.V., h.o.d.n. ‘’travelbird’’. Eiser verkoopt reizen via de website www.travelbird.nl. Verweerder is Helo Holdings LTD, houder van de domeinnamen birdtravel.nl, trafelbird.nl, travelbirds.nl, travelbirt.nl, travelburd.nl en travelbeurt.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnamen op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder voert geen verweer. 

De geschillenbeslechter stelt vast dat er slechts kleine verschillen bestaan tussen de handelsnaam van eiser en de domeinnamen van verweerder. Voor het overige stemmen de domeinnamen – verwarringwekkend- woordelijk en auditief overeen met de handelsnaam van eiser.

Eiser voert aan dat verweerder de domeinnamen geregistreerd heeft na oprichting van eiser en deze tot op heden niet worden gebruikt. De geschillenbeslechter stelt daarop in aanvulling vast dat de aan de domeinnamen gekoppelde websites momenteel gesponsorde links tonen, voornamelijk op het gebied van reizen en hotels. Er ontbreekt zodoende een recht op of legitiem belang bij de domeinnamen aan de zijde van verweerder.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat er sprake is registratie/gebruik te kwader trouw. In aanvulling op hetgeen ten aanzien van de tweede voorwaarde van artikel 2.1 is vastgesteld, merkt de geschillenbeslechter op dat de eerste resultaten van een google-zoekactie op het woord ‘’travelbird’’ linken naar de website van eiser. Zodoende had verweerder na een kleine inspanning op de hoogte kunnen zijn van eiser’s rechten indien deze daarvan nog niet op de hoogte was. Indien verweerder deze inspanning niet verricht dan dient dat voor zijn rekening te blijven. De geschillenbeslechter neemt tevens in aanmerking dat uit eerdere uitspraken blijkt dat verweerder zich professioneel lijkt bezig te houden met typosquatting.


Terug