Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Trinnov Audio S.A. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
22-01-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2017-0060
Domeinnaam:
Trinnov.nl
Eiser(es):
Trinnov Audio S.A.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018 - 1278
Publicatiedatum:
30-08-2018
Kern:

Domeinnaam Verweerder komt verwarringswekkend overeen met Merk Eiser. Bona fide aanbieding van diensten kan niet worden vastgesteld nu niet is voldaan aan Oki Data vereisten. Gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Trinnov Audio S.A. uit Frankrijk. In 2003 heeft Eiser het merk “TRINNOV” (hierna: Merk) geregistreerd bij de Benelux Office voor Intellectueel Eigendom. Eiser is gespecialiseerd in geluidsopname en het publiceren van muziek.

Verweerder is [X]. Verweerder is houder van de domeinnaam <Trinnov.nl> (hierna: Domeinnaam). De Domeinnaam wordt gebruikt om door te linken naar en website waarop de tekst “TRINNOV AUDIO specialist” te zien is en wordt verwezen naar een dienst welke adviseert en “fine-tuning” faciliteert voor de producten van Eiser (hierna: Website). Tot 1 juni 2017 was Verweerder een distributeur van de producten van Eiser.

Eiser vordert overdracht van Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend Overeenstemmend). De Domeinnaam zoals geregistreerd door Eiser komt verwarringswekkend overeen met het Merk zoals gevoerd door Eiser. De Top-Level Domain .nl doet aan deze verwarring niet af.

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang). Een legitiem belang in het bona fide aanbieden van goederen of services kan niet worden vastgesteld nu Verweerder niet aan de eisen van de zogenoemde Oki Data test voldoet en er zelfs wordt beargumenteerd dat deze test hier niet van toepassing is nu er geen producten van Eiser maar diensten gerelateerd aan de producten van Eiser worden aangeboden. De Geschillenbeslechter overweegt dat niet aan de Oki Data test is voldaan nu: de Domeinnaam uitsluitend uit het Merk van Eiser bestaat, de goederen van Eiser niet worden aangeboden en er wel goederen van andere leveranciers worden aangeboden evenals diensten die niet gerelateerd zijn aan Eisers’ goederen.

Ook is volgens de Geschillenbeslechter voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw). De Geschillenbeslechter volgt de redenering dat de Domeinnaam geregistreerd is voor het doel van commercieel gewin. Primair was dit voor het aanbieden van producten van Eiser en vervolgens voor het aanbieden van diensten gerelateerd aan de producten van Eiser. Ook al geeft de Website een accurate weergave van de relatie tussen Eiser en Verweerder, dan nog wordt er niet voldaan aan de eisen van de Oki Data test. Daarmee wordt het gebruik van de Domeinnaam als te kwader trouw afgedaan.

De vordering van Eiser wordt toegewezen. De Domeinnaam wordt overgedragen.

 


Terug