Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Unicom Den Haag - Unicom Holding

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Rotterdam, voorzieningenrechter
Datum uitspraak:
09-06-2008
Rolnummer:
305521 / KG ZA 08-359
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
gsm-shop.nl
Eiser(es):
Unicom Den Haag B.V.
Verweerder:
Unicom Holding B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieƫn:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Procesrecht
Domjur-nummer:
2010-488
Publicatiedatum:
21-02-2010
Kern:

Samenvatting

Unicom Den Haag B.V., eiser in deze zaak, heeft onder meer de handelsnaam GSMSHOP.NL geregistreerd bij de KvK, en is houder van de domeinnaam gsm-shop.nl. Verweerder Unicom Holding B.V., heeft samen met Unicom Den Haag een franchiseonderneming opgezet met diverse gsmwinkels en hiervoor gebruik gemaakt van de IE-rechten van Unicom Den Haag. Inmiddels is deze samenwerking verbroken.

Unicom Den Haag vordert het bevel aan Unicom Holding om, onder meer, het gebruik van de handelsnamen GSMSHOP, GSM-SHOP en GSM-SHOP.NL te staken en gestaakt te houden. Unicom Den Haag beroept zich op art. 5 Hnw. De gebruikte handelsnamen zijn identiek aan de oudere handelsnamen van Unicom Den Haag, verder zijn beide bedrijven op dezelfde markt actief en richten zij zich op dezelfde markt. De namen GSMSHOP, GSM-SHOP en GSM-SHOP.NL en de domeinnaam gsm-shop.nl hebben allen als handelsnamen te gelden, daar onder deze namen op een commerciƫle wijze worden deelgenomen aan het economisch verkeer.

Echter, de voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van rechtsverwerking, analoog geredeneerd aan art. 2.24 BVIE. Unicom Holding en haar francisenemers voeren al meer dan vijf jaar de handelsnamen, met medeweten van Unicom Den Haag. Gelet hierop is het dan ook niet aannemelijk dat de handelsnaamrechten alleen aan Unicom Den Haag toekomen, de vordering wordt afgewezen.


Terug