Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

UPS – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
29-09-2016
Rolnummer:
DNL2016-0045
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
unitedparcelservice.nl
Eiser(es):
UPS
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Dealers/agentschappen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
DomJur 2016-1211
Publicatiedatum:
29-11-2016
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam unitedparcelservice.nl geregistreerd die identiek is aan het Merk van Eiser. Verweerder heeft de domeinnaam bewust gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website.

Samenvatting

Eiser is United Parcel Service of America (UPS), opgericht in 1907 in de Verenigde Staten. Eiser is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van het bezorgen van pakketten. Eiser biedt zijn diensten en goederen aan onder het merk UNITED PARCEL SERVICE. Daarnaast heeft Eiser ook verschillende merkregistraties voor het woordmerk UPS UNITED PARCEL SERVICE. Eiser is eigenaar van de domeinnaam unitedparcelservice.com en gebruikt deze voor het aanbieden van zijn goederen en diensten. Verweerder is [persoonsnaam], woonachtig in Nederland. Op 18 juni 2014 heeft Verweerder de domeinnaam unitedparcelservice.nl (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. Momenteel is de domeinnaam inactief, voorheen linkte deze door naar een website waar bezorgdiensten voor pakketten werden aangeboden van zowel Eiser als van concurrenten van Eiser. Eiser betoogt dat de Domeinnaam het merk van Eiser in zijn geheel overneemt en dat de Domeinnaam is geregistreerd lang nadat het merk van Eiser wereldwijd bekend werd. Daarnaast zou Verweerder geen toestemming hebben om het Merk te gebruiken en niet bekend staan onder de Domeinnaam. Eiser stelt ook dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt heeft om internetverkeer naar de website van Verweerder te trekken om winst te behalen door het gebruik van verwarring die bij het publiek kan ontstaan met het merk van Eiser. Daarnaast zou Verweerder de Domeinnaam voor een hoog bedrag hebben aangeboden aan Eiser. Verweerder heeft geen verweer gevoerd hiertegen.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Volgens de geschillenbeslechter is de Domeinnaam identiek aan het Merk, aangezien de Domeinnaam het Merk geheel overneemt. Aan dit vereiste van de geschillenregeling is dus voldaan. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam heeft. Eiser heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam heeft. Eiser heeft bewezen dat Verweerder niet bekend staat onder de Domeinnaam en dat Verweerder geen toestemming heeft om het Merk te gebruiken. Verweerder zou zichzelf kunnen zien als een doorverkoper, maar om dit als het bona fide aanbieden van goederen of diensten te laten gelden, moet Verweerder voldoen aan de in de jurisprudentie ontwikkelde Oki Data criteria. De geschillenbeslechter oordeelt dat Verweer niet aan al die criteria voldoet. Verweerder moet gebruik maken van de website om alleen de goederen die onder het merk vallen aan te bieden. Echter, Verweerder heeft de Domeinnaam gebruikt als lokaas voor internetgebruikers om vervolgens deze gebruikers naar diensten van concurrenten van Eiser te verwijzen. Daarnaast heeft Verweerder ook niet voldaan aan het criterium dat de website correct en goed zichtbaar de band tussen Eiser en Verweerder weergeeft. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Hiervoor verwijst de geschillenbeslechter naar de overwegingen hierboven en merkt de geschillenbeslechter op dat Verweerder geen verweer heeft gevoerd. Daarnaast stelt de geschillenbeslechter vast de domeinnaam bewust wordt gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website. De Domeinnaam is te kwade trouw geregistreerd en gebruikt.

De vordering wordt toegewezen.


Terug