Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Van T. Interieur B.V. – [persoonsnaam 1]

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
14-01-2014
Rolnummer:
C/13/535539/ HA ZA 13-173
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
mobi.nl
Eiser(es):
Van T. Interieur B.V.
Verweerder:
[persoonsnaam 1]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Merk, Proceskostenveroordeling
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-03-2014
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Van T. Interieur B.V., houder van de handelsnamen Mobi, Mobi Design en Mobi Budget en de domeinnaam mobi.nl. Gedaagde is [persoonsnaam 1] die een eenmanszaak voert onder de naam Mobi Homestyling. Eiseres vordert het (doen) staken en/of gestaakt te (doen) houden van iedere inbreuk op het handelsnaamrecht en het merkrecht evenals het (doen) staken en/of gestaakt te (doen) houden van het gebruik van iedere (handels)naam en/of domeinnaam met daarin de naam Mobi voor de verhandeling van producten in de interieurbranche. Tevens vordert eiseres een verklaring voor recht dat [persoonsnaam 1] onrechtmatig heeft gehandeld op grond van de artikelen 2.20b jo. 2.23 BVEI en/of artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet.

Allereerst moet vastgesteld worden of de handelsnaam Mobi Homestyling slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Mobi Design. De rechtbank is van oordeel dat het meest onderscheidende element in beide handelsnamen het woord Mobi is en de toevoeging Homestyling en Design hebben een beschrijvend karakter dat verwijst naar de bedrijvigheid van beide ondernemingen. De handelsnamen wijken slechts in geringe van elkaar af. Vervolgens moet worden vastgesteld of er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek. De rechtbank oordeelt dat in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, beiden in de regio Noord-Holland, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

Tevens moet worden vastgesteld of er sprake is van verwarringsgevaar met betrekking tot het merkrecht. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar, omdat er sprake is van visuele gelijkenis, overeenstemmende tekens en beide ondernemingen verrichten een soortgelijke dienst.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug