Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Vanguard Trademark Holdings USA, LLC – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
27-10-2015
Rolnummer:
DNL2015-0042
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
aalmo.nl, aamo.nl, alao.nl en laamo.nl
Eiser(es):
Vanguard Trademark Holdings USA, LLC
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Typefout-domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1165
Publicatiedatum:
02-12-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnamen aalmo.nl, aamo.nl, alao.nl en laamo.nl van [persoonsnaam] aan Vanguard Trademark Holdings USA, omdat er sprake is van typo-squatting met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk ALAMO.

Samenvatting

Eiser is Vanguard Trademark Holdings USA, houder van het merk ALAMO met betrekking tot een autoverhuurbedrijf met locaties in meer dan 42 landen wereldwijd. Eiser gebruikt het merk al sinds 1974. Verweerder is [persoonsnaam], houder van de domeinnamen aalmo.nl, aamo.nl, alao.nl en laamo.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnamen op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnamen aalmo.nl, aamo.nl, alao.nl en laamo.nl van verweerder voorbeelden zijn van typo-squatting gebaseerd op normale typografische fouten. De domeinnamen zijn immers allen variaties op het merk van eiser die waarschijnlijk het resultaat zijn van een typefout door internetgebruikers die pogen de website van eiser te bereiken. Daarnaast zijn alle domeinnamen niet voldoende onderscheidend om verwarringsgevaar te voorkomen. De domeinnamen stemmen dus verwarringwekkend overeen met het merk van eiser.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Eiser heeft prima facie aannemelijk gemaakt dat verweerder geen recht op of belang bij de domeinnaam heeft, omdat verweerder niet algemeen bekend is onder de domeinnaam. Daarnaast worden de domeinnamen niet op een legitieme non-commerciële en eerlijke manier gebruikt, maar worden ze juist gebruikt om internetgebruikers door te linken naar de website van verweerder. Tevens leidt de geschillenbeslechter uit het feit dat verweerder geen verweerschrift heeft ingediend af dat verweerder geen recht op of belang bij de domeinnamen heeft.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. De activiteiten van eiser onder het merk ALAMO zijn wereldwijd bekend, zodat verweerder wist of op de hoogte had moeten zijn van het merk van eiser. Het feit dat de domeinnamen worden gebruikt om internetgebruikers door te linken naar de website van verweerder zijn tevens een indicatie dat verweerder op de hoogte was van het merk van eiser. Daarnaast is de geschillenrechter van oordeel dat verweerder de domeinnamen bewust gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring, affiliatie en goedkeuring van de website.

De vordering wordt toegewezen.


Terug