Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Vera Hotel – Noord-West-Touristik c.s.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak:
04-12-2014
Rolnummer:
C/08/162433 / KG ZA 14-340
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
verahotels.eu
Eiser(es):
Vera Hotel
Verweerder:
Noord-West-Touristik c.s.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Contractuele geschillen
Domjur-nummer:
2015-1102
Publicatiedatum:
30-03-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam verahotels.eu, omdat er geen rechtsgeldige overeenkomst is gesloten nu niet voldaan wordt aan de vereisten voor opgewekt vertrouwen ex artikel 3:61 lid 2 BW.

Samenvatting

Eiseres is Vera Hotel, een hotel- en resortketen voor vakantiereizen naar Turkije. Gedaagden zijn onder andere Noord-West-Touristik B.V. en [persoonsnaam 1]. Gedaagden hebben een brief aan consumenten in Nederland, België en Duitsland verzonden, waarin reizen naar Turkije met een verblijf in een Vera Hotel is gewonnen. Op deze brief is het logo van eiseres gebruikt met de adresgegevens van gedaagden. Daarnaast maken gedaagden gebruik van de domeinnaam verahotels.eu en het e-mailadres info@verahotels.eu. Eiseres vordert het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op haar handelsnaam- en auteursrechten door middel van het gebruik van de domeinnaam en het e-mailadres alsmede de overdracht van de domeinnaam door [persoonsnaam 1].

Gedaagden hebben erkend dat zij de logo’s en de naam van eiseres hebben gebruikt, aangezien zij hiertoe gerechtigd waren volgens gedaagden. Gedaagden stellen dat zij een overeenkomst hebben gesloten met [persoonsnaam 2], die zich heeft gepresenteerd als CEO van eiseres, met als doel de bezettingsgraad van de hotelkamers buiten het seizoen te verbeteren. Hiertoe mochten gedaagden gebruik maken van de naam van eiseres ter promotie van reizen naar Turkije.

De voorzieningenrechter is met eiseres van oordeel van gedaagden niet voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat tussen partijen de door gedaagden gestelde overeenkomst tot stand is gekomen. Er is niet voldaan aan de vereisten voor opgewekt vertrouwen als pseudo-volmachtgever ex artikel 3:61 lid 2 BW, zodat gedaagden redelijkerwijs niet hadden mogen aannemen dat er een toereikende volmacht was verleend aan [persoonsnaam 2].

Nu er geen rechtsgeldige overeenkomst is, maken gedaagden inbreuk op de handelsnaam- en auteursrechten van eiseres. De voorzieningenrechter beveelt deze inbreuk te staken en gestaakt te houden en beveelt [persoonsnaam 1] de domeinnaam verahotels.eu over te dragen aan eiseres.

De vordering wordt toegewezen.


Terug