Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
Datum uitspraak:
01-09-2017
Rolnummer:
DNL2017-0022
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
lotuskringgtg.nl
Eiser(es):
Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep
Verweerder:
Verweerder
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1255
Publicatiedatum:
01-09-2017
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met handelsnaam van Eiser. Het feit dat Verweerder betaald heeft voor de registratie van de domeinnaam is geen geldige reden om de domeinnaam bezet te houden.

Samenvatting

Eiser is vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep uit Almere. Eiser is sinds 1998 actief op het gebied van gezondheidszorg en gezondheidszorg ondersteunende diensten en activiteiten.

Verweerder is [Verweerder] en is sinds september 2007 houder van de betwiste domeinnaam lotuskringgtg.nl. Deze website wordt gebruikt voor promotiedoeleinden en hobbymatig gebruik.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam Lotuskringgtg.nl stemt verwarringwekkend overeen met de handelsnaam Lotuskring Gort Trauma Groep omdat het gehele woord Lotuskring is opgenomen in de domeinnaam en gtg een afkorting is voor Gort Trauma Groep. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Eiser heeft Verweerder geen toestemming gegeven voor de registratie en het gebruik van de handelsnaam van verweerder in de betwiste domeinnaam. Verweerder heeft niet zelf een naam die gelijk is of overeenstemt met de domeinnaam. Verweerder stelt dat hij hier wel recht op heeft omdat hij betaald heeft voor de registratie van de domeinnaam en daarom recht heeft op financiële compensatie voor de overdracht van de domeinnaam. De geschillenbeslechter oordeelt dat Verweerder geen toestemming had en dat in het midden kan blijven of verweerder de domeinnaam gebruikte naar tevredenheid van eiser ten tijde van de registratie. Verweerder heeft niet aangetoond een legitiem belang te hebben bij de betwiste domeinnaam. Het bezet houden van een domeinnaam om druk op de Eiser uit te oefenen wordt gezien als gebruik te kwader trouw, dit gebruik van de domeinnaam kan niet leiden tot het oordeel dat verweerder een legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam. Ook leidt het feit dat Verweerder zijn persoonlijke website onder de domeinnaam heeft gehangen niet tot een andere conclusie, omdat zulke content eenvoudig verplaatst kan worden.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Verweerder wil de domeinnaam enkel overdragen tegen een financiële vergoeding. Daarnaast heeft Verweerder op zijn website een mededeling geplaatst over dit geschil, welke hij na sommering van Eiser niet onverwijld heeft verwijderd. Ook al heeft Verweerder het recht op vrijheid van meningsuiting, dat geeft Verweerder niet het recht om zijn mening te uiten onder de omstandigheden van het geval.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug