Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Vestingdagen Hellevoetsluis – STER

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak:
09-08-2012
Rolnummer:
405201 / KG ZA 12-541
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
vestingdagenhellevoetsluis.nl
Eiser(es):
Stichting Vestingdagen Hellevoetsluis
Verweerder:
Stichting Toerisme Evenementen Recreatie Hellevoetsluis
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Beschrijvende domeinnamen, Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-08-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres, Stichting Vestingdagen Hellevoetsluis, stelt zich ten doel het organiseren van sociaal-culturele en aanverwante activiteiten, met als hoogtepunt het jaarlijks terugkerende evenement ‘Vestingdagen Hellevoetsluis’. Eiseres heeft de domeinnaam vestingdagen.nl. geregistreerd. Gedaagde, Stichting Toerisme Evenementen Recreatie Hellevoetsluis (STER), organiseert eveneens evenementen in Hellevoetsluis. De gemeente heeft aan gedaagde de opdracht gegeven om de Vestingdagen Hellevoetsluis te organiseren. De gemeente, eveneens gedaagde, heeft een beeldmerk van de Vestingdagen Hellevoetsluis gedeponeerd en de domeinnaam vestingdagenhellevoetsluis.nl geregistreerd. Eiseres vordert dat STER zich onthoudt van iedere inbreuk op haar handelsnaamrecht en vordert overdracht van de domeinnaam van de gemeente.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan het beroep op artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) niet slagen omdat niet aannemelijk is dat eiseres is aan te merken als een onderneming in de zin van artikel 1 Hnw. Eiseres’ enige activiteit is het organiseren van het jaarlijkse gesubsidieerde en gratis toegankelijke evenement, dat al vier jaar niet meer georganiseerd wordt door eiseres. Van een onderneming die op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelneemt is geen sprake. Zou eiseres al als onderneming functioneren, dan is niet duidelijk dat zij de naam Vestingdagen Hellevoetsluis als handelsnaam van haar onderneming voert.

Vooropgesteld zij dat aan namen die geen handelsnaam zijn, bescherming kan toekomen op grond van de (aanvullende werking van) artikel 6:162 BW, waarbij de maatstaf van artikel 5 Hnw analoog wordt gehanteerd. Kenmerkend voor het handelsnaamrecht is dat aan het onderscheidend vermogen lage eisen worden gesteld en in beginsel iedere aanduiding, ook indien beschrijvend, mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking komt. De grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de aanduiding Vestingdagen Hellevoetsluis algemeen gebruikelijk en louter beschrijvend is voor een evenement dat met een maatschappelijk doel ten nutte van de gemeenschap georganiseerd wordt in een vestingstad als Hellevoetsluis. Niet aannemelijk lijkt dat deze naam door gedaagden wordt of is gebruikt om zich met die naam als ondernemer te profileren respectievelijk te onderscheiden. De naam kan dus niet door één partij worden geclaimd. Ditzelfde geldt dan ook voor het registreren en het gebruik van de domeinnaam vestingdagenhellevoetsluis.nl. Met het oog op de geruime tijd dat eiseres het evenement niet meer organiseert, is verwarringsgevaar tussen eiseres en gedaagde (STER) niet aannemelijk.

De term Vestingdagen Hellevoetsluis, al dan niet gebruikt als domeinnaam, mag in principe dus door gedaagden gebruikt worden. Dit zou slechts anders zijn indien gedaagden met het gebruiken van die naam geen ander doel hebben dan eiseres schade toe te brengen. Van een dergelijk doel dan wel van daadwerkelijk aan de zijde van eiseres geleden schade is niet gebleken.

De voorzieningenrechter wijst het gevorderde af.


Terug