Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Vivendi – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-05-2021
Rolnummer:
DNL2021-0014
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<vi-vendi.nl>
Eiser(es):
Vivendi
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1410
Publicatiedatum:
28-06-2021
Kern:

Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd, wetende dat Eiser opereert onder het Merk. Daarmee heeft Verweerder naar alle waarschijnlijkheid willen profiteren van de gelijkenis tussen de Domeinnaam en het Merk.

Samenvatting

Eiser is Vivendi, uit Frankrijk. Eiser is een Frans mediaconglomeraat en is houder van verschillende merkregistraties voor het merk VIVENDI (hierna: Merk).

Verweerder is [X], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <vi-vendi.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat het Merk van Eiser in zijn geheel, met enkel de toevoeging van een koppelteken tussen ‘‘vi’’ en ‘‘vendi’’. De toevoeging van een koppelteken belet niet dat er sprake is van een verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en het Merk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser stelt dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Tevens is Verweerder geenszins verbonden aan Eiser. Ten slotte heeft Verweerder sinds de registratie nooit de Domeinnaam gebruikt. Hieruit volgt de conclusie dat Verweerder geen plan heeft om de Domeinnaam daadwerkelijk te gaan gebruiken. Verweerder heeft verzuimd om te reageren op hetgeen dat door Eiser is gesteld, wat als gevolg heeft dat het vast komt te staan dat Verweerder geen rechten of legitieme belangen heeft bij het behoud van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De rechten van Eiser dateren vóór de registratie van de Domeinnaam door de Verweerder. Het onderscheidende en bekende karakter van het Merk is al bevestigd in eerdere uitspraken. Er kan redelijkerwijs geconcludeerd worden dat Verweerder de Domeinnaam heeft gekozen terwijl hij volkomen bewust was van de rechten van Eiser. Dit impliceert dat Verweerder heeft willen profiteren van de verwarringwekkende gelijkenis tussen de Domeinnaam en het Merk.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug