Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Vlaggen Unie Friesland v. De Beste Koffie B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
07-03-2017
Rolnummer:
DNL2016-0059
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
vlaggenunie.nl
Eiser(es):
Vlaggen Unie Friesland
Verweerder:
De Beste Koffie B.V.
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1237
Publicatiedatum:
31-03-2017
Kern:

Geografische aanduiding zal niet snel als onderscheidend/kenmerkend element van Domeinnaam beschouwd worden. Enkel weglaten van geografische aanduiding kan onjuiste indruk scheppen dat Eiser en Verweerder met elkaar verbonden zijn. Het gebruik van Domeinnaam, hoofdzakelijk met het doel deze voor meer dan registratiekosten te verkopen, moet gezien worden als gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Vlaggen Unie Friesland, een onderneming die sinds 2011 onder deze naam geregistreerd staat bij de KvK en zich bezighoudt met het produceren, leveren en plaatsen van vlaggen e.d. Dit doet eiser in Nederland via zowel een fysieke winkel als een website. Eiser is houder van de domeinnaam vlaggenuniefriesland.nl. Verweerder is De Beste Koffie B.V. en is sinds 2014 houder van de betwiste domeinnaam vlaggenunie.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

 

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend).  De betwiste domeinnaam is identiek aan de handelsnaam minus de geografische aanduiding. Gezien het feit een geografische aanduiding niet snel als een onderscheidend en kenmerkend element van een domeinnaam is te beschouwen, wordt de woordcombinatie ‘Vlaggen Unie’ als het kenmerkende en onderscheidende deel van de handelsnaam van Eiser beschouwd. Daarnaast kan de domeinnaamkeuze van Verweerder bij het relevante publiek de onjuiste indruk scheppen dat Eiser een Friese aftakking is van de domeinnaam, dan wel commercieel of economisch verbonden is aan de domeinnaam. Om deze redenen stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de Handelsnaam.

 

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Alhoewel Verweerder geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd, meent de geschillenbeslechter dat Verweerder de domeinnaam niet heeft gebruikt om producten of diensten aan te bieden of dit voornemens is. Verweerder is daarnaast niet bekend onder de Domeinnaam en niet actief (geweest) in de vlaggenbranche. De domeinnaam wordt ook niet voor legitieme niet-commerciële doeleinden ingezet.

 

 

De geschillenbeslechter oordeelt mede gebaseerd op bovenstaande tot slot dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Uit de overlegde correspondentie blijkt niet dat er sprake is van registratie te kwader trouw. Toch is de geschillenbeslechter wel van mening dat er sprake is van gebruik te kwader trouw. Uit correspondentie lijkt te volgen dat Verweerder de Domeinnaam voor Eiser heeft geregistreerd, maar dat Verweerder niet akkoord is gegaan met het door Eiser voorgestelde bedrag voor overdracht van de domeinnaam (hoogte van de registratiekosten). Dit betekent dat Verweerder de Domeinnaam voor een hoger bedrag dan de registratiekosten wil verkopen en dat Verweerder dit hogere bedrag koppelt aan de vermeende waarde van de Domeinnaam voor Eiser. De geschillenbeslechter oordeelt dat het gebruik van de Domeinnaam, hoofdzakelijk met het doel deze voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen, gezien dient te worden als gebruik te kwader trouw.

 

 

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug