Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Volvo - Used Volvo Van Kempen

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
18-10-2016
Rolnummer:
DNL2016-0030
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
usedvolvo.nl, volvocar.nl
Eiser(es):
Volvo
Verweerder:
Used Volvo Van Kempen
Resultaat procedure:
De vordering wordt deels toegewezen en deels afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Contractuele geschillen
Domjur-nummer:
2016-1214
Publicatiedatum:
14-12-2016
Kern:

Verweerder verkoopt tweedehands Volvo auto’s en stelt met toestemming van Eisers de domeinnaam usedvolvo.nl geregistreerd te hebben. Dit is een aannemelijk verweer, Eisers hebben niet kunnen bewijzen dat er geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam is. De domeinnaam volvocars.nl moet wel worden overgedragen aan Eisers, hier was geen discussie over.

Samenvatting

Eiser 1 is Volvo Trademark Holding AB, houder van diverse ‘VOLVO’ merken, waaronder een Benelux woordmerk geregistreerd in 1971. Eiser 2 is Volvo Car Corporation, de Zweedse producent van de Volvo auto’s. Eiser 3 is Volvo Car Nederland B.V. de importeur van Volvo personenauto’s in Nederland. Tezamen vormen zij de Eisers in deze procedure. Verweerder is een wederverkoper van onder meer gebruikte Volvo auto’s en heeft op 22 september 2000 de domeinnaam volvocar.nl geregistreerd en op 30 maart 2001 de domeinnaam usedvolvo.nl. De domeinnaam volvocar.nl heeft Verweerder toegezegd te zullen overdragen aan Eisers, deze domeinnaam staat niet ter discussie. Met betrekking tot de domeinnaam usedvolvo.nl (hierna: de Domeinnaam), betogen Eisers dat Verweerder hier geen recht of legitiem belang bij heeft omdat niet voldaan is aan de Oki-Data criteria en de Domeinnaam zou te kwader trouw zijn geregistreerd. Verweerder betoogt dat hij toestemming had van Eisers om deze Domeinnaam te gebruiken.

Nadat de geschillenbeslechter de overdracht van volvocar.nl heeft bevolen, onderzoekt de geschillenbeslechter of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met de rechten van Eisers. De Domeinnaam bevat het merk en de handelsnaam Volvo. Verder is het element ‘used’ toegevoegd maar Volvo blijft het dominante element. Aan deze voorwaarde van artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling is hiermee voldaan. Vervolgens onderzoekt de geschillenbeslechter of er een legitiem belang bij of recht op de Domeinnaam is in de zin van artikel 2.1 sub b van de Regeling. Verweerder had gesteld, dat nadat deze door Eisers is gesommeerd het gebruik van volvocar.nl te staken, zou zijn overeengekomen met Eisers dat hij usedvolvo.nl zou mogen gebruiken. Dit verweer wordt bevestigd door drie verklaringen. Eisers stellen niets over deze afspraak maar hebben na de registratie van de Domeinnaam 14 jaar stilgezeten. De rechter concludeert dat de verklaring van Verweerder, dat deze toestemming had om de Domeinnaam te gebruiken, aannemelijk is. Hiermee hebben Eisers niet voldaan aan artikel 2.1 sub b van de Regeling. Of er sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw hoeft niet meer beoordeeld te worden. De vordering met betrekking tot usedvolvo.nl wordt afgewezen.

De vordering wordt deels toegewezen en deels afgewezen.


Terug