Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

W-D Apparel Company, LLC, Williamson-Dickie Manufacturing Company - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
11-06-2018
Rolnummer:
DNL2018-0027
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
dickieamsterdam.nl
Eiser(es):
W-D Apparel Company, LLC, Williamson-Dickie Manufacturing Company
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1294
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat het volledige Merk van Eiser en wekt daardoor verwarring. Geen bona fide aanbod van goederen. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is W-D Apparel Company, LLC, Williamson-Dickie Manufacturing Company uit Amerika. Eiser is actief in de modebranche sinds 1992. Eiser is houder van het Europese Unie merkenrecht DICKIES, geregistreerd in 1998 (hierna: Merk). 

Verweerder is [X] uit Duitsland. Verweerder heeft de domeinnaam <dickiesamsterdam.nl> geregistreerd. De Domeinnaam verwijst door naar een website waar kleding van een ander merk wordt aangeboden. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend overeenstemmend). De Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat het volledige Merk van Eiser. Het element ‘Amsterdam’ is niet voldoende om de verwarring die hierdoor ontstaat te neutraliseren.  

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat voldaan is aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang). De website gekoppeld aan de Domeinnaam verkoopt geen goederen welke vallen onder het Merk van Eiser. Verder wordt op de website gekoppeld aan de Domeinnaam de relatie tussen Eiser en Verweerder niet nader verklaard. Het voorgaande brengt de Geschillenbeslechter ertoe te oordelen dat er geen sprake is van een bona fide aanbod van goederen of diensten en dat er daardoor een gebrek is aan een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder.

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat voldaan is aan het derde vereiste van de Regeling (Geregistreerd of Gebruik te Kwader Trouw). Volgens de Geschillenbeslechter heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd en gebruikt met de intentie mee te kunnen liften op de bekendheid van het Merk van Eiser. Ook wekt Verweerder de schijn van een affiliatie met Eiser. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen. Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug