Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Wahl Clipper Corporation – [X], WAHL?

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
26-08-2021
Rolnummer:
DNL2021-0034
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<wahlofficial.nl> en <wahltondeuses.nl>
Eiser(es):
Wahl Clipper Corporation
Verweerder:
[X], WAHL?
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1425
Publicatiedatum:
27-09-2021
Kern:

De Domeinnamen brengen een risico van impliciete affiliatie met zich mee. De Verweerder heeft de officiële website van Eiser nagebootst om internetgebruikers te misleiden en voordeel te behalen uit de verwarring die kan ontstaan met de Merken.

Samenvatting

Eiser is Wahl Clipper Corporation, uit de Verenigde Staten. Eiser ontwerpt, ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt haarverzorgingsproducten. Eiser is houder van verschillende merken, waaronder het EU-handelsmerk WAHL (hierna: Merken).

Verweerder is [X], WAHL?, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnamen <wahlofficial.nl> en <wahltondeuses.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnamen).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnamen lijken verwarringwekkend veel op de Merken. De toevoeging van de termen ‘‘official’’ en ‘‘tondeuses’’ doet hier niet aan af.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De website van de Domeinnamen bootsen de officiële website van Eiser na. Tevens heeft Verweerder op de websites de relatie tussen Verweerder en Eiser niet beschreven. De Domeinnamen brengen beide een risico van impliciete affiliatie met zich mee. Verweerder staat niet algemeen bekend onder de Domeinnamen en gebruikt de Domeinnamen niet in verband met een bonafide aanbod van goederen en diensten. Hierdoor komt de Geschillenbeslechter tot het oordeel dat Verweerder geen rechten of legitieme belangen heeft bij de Domeinnamen.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Op de websites van de Domeinnamen werd de officiële website van Eiser nagebootst, waardoor tot de conclusie wordt gekomen dat Verweerder internetgebruikers heeft willen misleiden. Verweerder lijkt betrokken te zijn bij een patroon van registratie van Domeinnamen, met de bedoeling om voordeel te halen uit overeenkomsten met de Merken van Eiser.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug