Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

WCR Benelux B.V. v. Technical Component Company B.V

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
24-01-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2018:500
Domeinnaam:
www.wcrbenelux.com, www.wcr-benelux.com, www.wcrbenelux.eu, www.wcr-benelux.eu, www.wcr-benelux.nl, www.wcrbenelux.de, www.wcr-benelux.de
Eiser(es):
WCR Benelux B.V.
Verweerder:
Technical Component Company B.V.
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018 - 1274
Publicatiedatum:
30-08-2018
Kern:

Gebruik domeinnamen door Verweerder vormt merkinbreuk in de zin van art. 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. Niet overdragen domeinnamen in dit geval onrechtmatig.

Samenvatting

Eiser is WCR Benelux B.V., een onderneming gespecialiseerd in het leveren van producten en diensten op het gebied van warmtetechniek. WCR is actief in de Benelux en behoort tot een internationaal concern. De Zweedse onderneming Alfa Laval Corporate A.B. is eigenaar van dit concern en houder van verschillende merken, waaronder een Uniebeeldmerk en een internationaal beeldmerk. Eiser is houder van de domeinnaam wcr.nl.

Verweerder is Technical Component Company B.V. en houdt zich bezig met de verkoop van en het leveren van onderhoudsdiensten voor warmtewisselaars. Verweerder heeft op 12 september 2013 de domeinnaam www.wcrbenelux.com en op 9 september 2015 de domeinnamen www.wcr-benelux.com, www.wcrbenelux.eu, www.wcr-benelux.eu, www.wcr-benelux.nl, www.wcrbenelux.de, www.wcr-benelux.de, (hierna samen: de Domeinnamen) geregistreerd en naar haar eigen website doorgelinkt.

Eiser vordert op grond van artikel 9 Uniemerkenverordening, artikel 2:20 Benelux Verdrag inzake Intellectueel Eigendom en artikel 5 en artikel 5a van de Handelsnaamwet een staking van de inbreuk op merken Eiser en overdracht van de Domeinnamen.

De Rechtbank Den Haag oordeelt met betrekking tot de merken van Eiser dat er sprake is van een inbreuk op artikel 9 lid 2 aanhef en onder b van de Uniemerkenverordening. Van inbreuk is volgens de Rechtbank sprake als een teken in het economisch verkeer wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven en het teken zodanig overeenstemt met het merk dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dienst globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat. De Domeinnamen i.c. worden gebruikt om door te linken naar de website van Verweerder, welke gelijke goederen en services aanbiedt, zijnde (onderhoud van) warmtewisselaars. Het onderdeel “WCR” is het meest kenmerkende aspect van de beeldmerken zoals geregistreerd door Eiser, maar ook van de Domeinnamen zoals gehouden door Verweerder, De overige delen van de Domeinnamen zoals gehouden door Verweerder zijn beschrijvend van aard en doen daarom niet af aan het verwarringwekkend karakter van de Domeinnamen.

Gelet op het voorgaande komt de rechtbank niet toe aan de subsidiaire, handelsnaamrechtelijke, grondslag.

Met betrekking tot de overdracht van de Domeinnamen oordeelt de Rechtbank dat deze vordering moet worden toegewezen. Het registreren en geregistreerd houden van een beschikbare domeinnaam zonder dat daaraan een website is gekoppeld, kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Vaststaat dat het onderscheidende bestanddeel van de domeinnamen, “WCRr”, overeenkomt met de handelsnamen en merken van Eiser. Eiser heeft belang bij het registreren van de Domeinnamen om door te linken naar eigen website en om te voorkomen dat deze aan derden wordt verkocht en vervolgens doorgelinkt. Ook kan Eiser schade ondervinden in het geval dat potentiele afnemers van Eiser, terecht komen op een inactieve website. Daardoor zouden zij de indruk kunnen krijgen dat Eiser niet meer bestaat. Nu Verweerder geen valide reden voor het registreren en het geregistreerd houden van de Domeinnamen heeft aangevoerd, wordt de overdracht van de Domeinnamen toegewezen.

Vorderingen worden toegewezen.

 


Terug