Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Wegener - De Telegraaf

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
23-03-2011
Rolnummer:
481840 / KG ZA 11-167 MW/MV
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
dichtbij.nl
Eiser(es):
De Telegraaf
Verweerder:
Wegener
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
30-05-2011
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Wegener en gedaagde is Telegraaf, beide actief als uitgever van kranten en als mediaonderneming. Wegener Dichtbijmedia en DichtbijMedia zijn twee Benelux-woordmerken die Wegener heeft gedeponeerd bij het BBIE. Daarnaast heeft Wegener verschillende domeinnamen geregistreerd die steeds bestaan uit het woord dichtbij, gevolgd door de naam van een stad of dorp in West-Brabant of Zeeland. De Telegraaf heeft het woordmerk Dichtbij bij het BBIE gedeponeerd, wat het BBIE heeft geweigerd omdat het beschrijvend is en onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Wegener wil dat De Telegraaf het gebruik van de handelsnaam dichtbij staakt en gestaakt houdt en de domeinnaam dichtbij.nl overdraagt.

De voorzieningenrechter ziet geen inbreuk op de merken van Wegener. Het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van de woordmerken is “Wegener”. “Dichtbij” en “Media” zijn beschrijvende bestanddelen van de merken. Van het bestanddeel “Dichtbij” kan niet worden gezegd dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen en om die reden een merkfunctie kan vervullen.

Wegener heeft (met een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE) onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat De Telegraaf met gebruik van het teken Dichtbij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de merken van Wegener. In dit kader is van belang dat beide partijen min of meer gelijktijdig (waarover hierna meer) een zelfde soort initiatief hebben ontplooid en dat beide initiatieven nog in de kinderschoenen staan. Wegener heeft dus nog geen reputatie opgebouwd waaruit voordeel kan worden getrokken.

Ook meent de voorzieningenrechter dat er geen sprake is van een inbreuk op de handelsnaam van Wegener (art. 5 Hnw). Niet iedere commercieel gebruikte domeinnaam kan als een handelsnaam worden aangemerkt. Dit geldt alleen voor domeinnamen die tevens een handelsonderneming aanduiden. Hiervan is in dit geval (Dichtbij) geen sprake.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat er bij het publiek (enige) verwarring kan ontstaan welke onderneming achter de Dichtbij-domeinnamen schuilt. Bij beide partijen gaat het om dezelfde dienst/activiteit. Evenmin valt uit te sluiten dat Wegener de naam Dichtbij eerder heeft bedacht dan De Telegraaf. Desalniettemin kan dit niet leiden tot toewijzing van de vordering van Wegener, omdat de feiten onvoldoende eenduidig zijn om tot de conclusie te komen dat De Telegraaf zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Het enkele feit dat Wegener de naam Dichtbij eerder heeft bedacht is onvoldoende. Daarvoor zou ook moeten komen vast te staan dat Wegener eerder dan De Telegraaf op juridisch relevante wijze (dat wil zeggen in de openbaarheid en in enige omvang) gebruik van de naam Dichtbij heeft gemaakt. Bovendien zou moeten blijken van bijkomende omstandigheden; het enkel profiteren van andermans inspanningen is niet per se onrechtmatig. Dat sprake zou zijn van andere bijkomende omstandigheden is onvoldoende gebleken.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Wegener van de hand.


Terug