Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Werkgeversvoorzitter – [Persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
07-11-2015
Rolnummer:
DNL2015-0050
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
[voornaam][1e achternaam].nl
Eiser(es):
Werkgeversvoorzitter
Verweerder:
[Persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Persoonsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1168
Publicatiedatum:
27-12-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam [voornaam][1e achternaam].nl aan [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam] op basis van een persoonsnaamrecht, nu het deponeren van het merk [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam] nog niet heeft geresulteerd in een merkregistratie.

Samenvatting

Eiser is mevrouw mr. [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam], voorzitter van de Vereniging FME-CMW, een werkgeversorganisatie voor bedrijven in de technologische industrie in Nederland. Verweerder is [persoonsnaam], houder van de domeinnaam [voornaam][1e achternaam].nl. De domeinnaam linkt door naar een website onder de domeinnaam krooncasino.com, waarop onder meer gokspellen gespeeld kunnen worden en gewed kan worden op sportwedstrijden Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

Vooraf stelt de geschillenbeslechter vast dat de vordering, voor zover gebaseerd op een merkrecht, wordt afgewezen, omdat alleen in rechte bescherming wordt verleend aan een teken, dat als merk kan worden beschouwd, als de houder zich kan beroepen op een inschrijving van een door hem gedeponeerd merk. Eiser heeft weliswaar het merk [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam] gedeponeerd, maar dit merk is (nog) niet geregistreerd. Eiser heeft aangetoond wel recht te hebben op de persoonsnaam [voornaam] [1e achternaam]-[2e achternaam].

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam verwarring wekkend overeen stemt met de persoonsnaam. Weliswaar ontbreekt daarin de naam [2e achternaam], maar dat doet niet af aan de verwarring wekkende gelijkenis nu de naam [voornaam] [1e achternaam] in haar geheel in de domeinnaam is opgenomen.

Vervolgens heeft eiser gesteld dat verweerder geen reden of noodzaak heeft om de domeinnaam te registreren. Nu de naam van verweerder in het geheel niet overeenstemt met de domeinnaam en overigens verweer ontbreekt, gaat de geschillenbeslechter uit van de juistheid van deze stelling. Aangezien de domeinnaam voorts is gekoppeld aan een website waarop kansspelen worden aangeboden, is naar het oordeel van de geschillenbeslechter evenmin sprake van het gebruik van de Domeinnaam voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten of gebruik voor legitieme niet-commerciële doeleinden. Op basis hiervan en bij gebreke van een verweerschrift stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam [voornaam][1e achternaam].nl heeft.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. Eiser heeft gesteld dat de domeinnaam is geregistreerd om eiser te beletten deze te gebruiken en om activiteiten van eiser te verstoren. De stellingen komen de geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zeker gelet op het feit dat verweerder bij registratie van de domeinnaam een niet bestaand adres heeft opgegeven, rechtmatig gebruik van de domeinnaam door verweerder niet voorstelbaar is, en de domeinnaam wordt gebruikt voor een gokwebsite, hetgeen tot aantasting van de naam en reputatie van eiser kan leiden.

De vordering wordt toegewezen.


Terug