Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

WhatsApp LLC – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
10-05-2021
Rolnummer:
DNL2021-0010
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<whatsappstore.nl>
Eiser(es):
WhatsApp LLC
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1407
Publicatiedatum:
28-06-2021
Kern:

Verweerder was geenszins geautoriseerd om gebruik te maken van het Merk. Gelet op de reputatie van Eiser, was Verweerder waarschijnlijk op de hoogte van de rechten van Eiser. Registratie en gebruik te kwader trouw is bevonden.

Samenvatting

Eiser is WhatsApp LLC, uit de Verenigde Staten. Eiser is aanbieder van een van ’s werelds meest populaire mobiele app voor instant messaging. Eiser is houder van vele handelsmerken bestaande uit de term ‘whatsapp’, waaronder een Europese Unie-handelsmerkregistratie voor het woordmerk WHATSAPP (hierna: Merk).

Verweerder is [X], uit Nederland Verweerder heeft de domeinnaam <whatsappstore.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat het bekende en onderscheidende Merk van Eiser in zijn geheel.  Ongeacht de toevoeging van het woord ‘‘store’’, komt het panel tot de conclusie dat de Domeinnaam verwarringwekkend veel overeenstemt met het Merk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser stelt dat Verweerder geenszins geautoriseerd is om gebruik te maken van het Merk. Het panel heeft geen enkele aanwijzing dat een van de omstandigheden, beschreven in art. 3.1 van de Regulations, zich voordoet of dat Verweerder op enige andere wijze rechten of gerechtvaardigde belangen in de Domeinnaam bezit. Eiser heeft hiermee voldaan aan de verplichting om prima facie vast te stellen dat Verweerder geen recht of legitieme belang heeft bij het behoud van de Domeinnaam, aangezien Verweerder niet heeft gereageerd op de argumenten van Eiser.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Toen de Verweerder de Domeinnaam registreerde, was het Merk al geregistreerd en werd het tevens gebruikt door Eiser. Gezien de reputatie van Eiser, komt het panel tot het oordeel dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van de rechten van Eiser. Het passieve bezit van de Domeinnaam verhindert de registratie en gebruik te kwader trouw niet.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug