Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Wirozo Beheer B.V. – [gedaagde]

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak:
11-01-2012
Rolnummer:
192814 / KZ ZA 11-1050
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
hetporscheforum.nl
Eiser(es):
Wirozo Beheer B.V.
Verweerder:
[gedaagde]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Misbruik van bevoegdheid
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
18-04-2012
Kern:

Samenvatting

Eiser is Wirozo, houder van de domeinnaam "porscheforum.nl". Het forum richt zich op liefhebbers en bezitters van auto's van het merk Porsche. Gedaagde is deelnemer geweest op "porscheforum.nl". Zijn deelname is door Wirozo geblokkeerd. Gedaagde is (mede)oprichter van het internetforum met de domeinnaam "hetporscheforum.nl". Wirozo vordert dat gedaagde het gebruik van de domeinnaam "hetporscheforum.nl" staakt en gestaakt houdt.

De voorzieningenrechter stelt dat sprake is van misbruik van recht. Een als misbruik van recht te kwalificeren onrechtmatig handelen kan immers ook bestaan in het gebruik van een domeinnaam die een dermate grote gelijkenis vertoont met een reeds in gebruik zijnde domeinnaam dat argeloze bezoekers die op zoek zijn naar de website van de eerder geregistreerde domeinnaam terecht komen bij de website van een later geregistreerde domeinnaam. Het verschil tussen de twee domeinnamen betreft enkel het aan de domeinnaam van gedaagde toegevoegde lidwoord "het".

Daarnaast is voldoende aannemelijk geworden dat gedaagde zijn domeinnaam heeft geregistreerd en onderhouden met de bedoeling internetgebruikers die op zoek zijn naar het forum van Wirozo naar zijn eigen forum te lokken. Van belang is dat beide forums zich richten op dezelfde doelgroep en qua uiterlijk en indeling een sterke gelijkenis vertonen. Voldoende aannemelijk is dat Wirozo schade lijdt door het op onrechtmatige wijze weglokken van internetbezoekers die op zoek zijn naar het forum van Wirozo.

De voorzieningenrechter beveelt gedaagde om het gebruik van de domeinnaam “hetporscheforum.nl” te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam over te dragen aan eiser.


Terug