Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

WishWish NL B.V. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
30-08-2012
Rolnummer:
DNL2012-0019
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
complimento.nl
Eiser(es):
WishWish NL B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Domeinnaamhandel
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
28-09-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres is WishWish NL B.V. en voert een bedrijf in relatiegeschenken onder de naam Complimento. Verweerder, [X], heeft de domeinnaam complimento.nl geregistreerd. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam volgens artikel 2.1 van de Geschillenregeling.

De handelsnaam Complimento is identiek aan de domeinnaam en derhalve stemt de domeinnaam verwarringwekkend overeen met de handelsnaam van eiseres.

De geschillenbeslechter stelt vast dat verweerder het voornemen heeft een nieuwe website te lanceren op de domeinnaam, maar dat er geen concrete plannen zijn. Door verweerder is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een concreet voornemen bestaat een onderneming op te starten en evenmin dat dit voornemen ten tijde van de registratie bestond. Onvoldoende aannemelijk is dus dat verweerder de domeinnaam op een bona fide wijze exploiteert dan wel voornemens is te exploiteren. De geschillenbeslechter acht het aannemelijk dat verweerder de domeinnaam uitsluitend aanhoudt om deze te verkopen. Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt dat verweerder de domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Verweerder was bekend met de activiteiten en de handelsnaam van eiseres en heeft desondanks de domeinnaam geregistreerd. Uit de stukken blijkt bovendien dat verweerder de domeinnaam met winst beoogt te verkopen.

De geschillenbeslechter beveelt overdracht van de domeinnaam.


Terug