Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

www.112.nl

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak:
30-07-2008
Rolnummer:
106.007.044/01 KG
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
www.112.nl
Eiser(es):
Appellant
Verweerder:
de publiekrechtelijke rechtspersoon Staat der Nederlanden
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Misbruik van bevoegdheid, Publiekrechtelijke rechtspersoon
Domjur-nummer:
2008-377
Publicatiedatum:
29-08-2008
Kern:

Samenvatting

In eerste aanleg heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het belang van appellant bij behoud van de domeinnaam www.112.nl moet wijken voor het zwaarwegend belang van de Staat om de burgers goed en snel te kunnen informeren op het gebied van hulpdiensten. De gevorderde overdracht van de domeinnaam werd daarom toegewezen. Tegen deze beslissing komt appellant op in hoger beroep.

In 1991 heeft de EG-Raad een gemeenschappelijk Europees oproepnummer voor hulpdiensten (112) ingevoerd. Het telefonisch noodnummer 112 is in 1998 in Nederland ingevoerd. Ten tijde van de registratie van de domeinnaam www.112.nl door appellant (2001) werd door SIDN geen registratie toegestaan van een domeinnaam bestaande uit uitsluitend cijfers. Appellant heeft deze domeinnaam kunnen verkrijgen door de domeinnaam te registreren als persoonsdomeinnaam www.112.nl. Bij het intikken van deze domeinnaam vertaalt de browser de internetpagina www.www.112.nl automatisch tot www.112.nl. De Staat gebruikt de domeinnamen 112sos.nl en sos112.nl. In 2007 heeft de Staat het woordmerk en beeldmerk 1-1-2 doen inschrijven. Het woordmerk is door het BBIE voorlopig geweigerd, het beeldmerk is bij toetsing op absolute gronden in orde beoordeeld.

Appellant heeft noch in eerste aanleg noch in hoger beroep opgegeven welk (specifiek) belang voor hem is verbonden aan de registratie van de domeinnaam www.112.nl. Hier tegenover staat het evident zwaarwegende belang van de Staat bij adequate informatie van de burgers met betrekking tot hulpdiensten van de overheid onder het Europees voorgeschreven nummer 112. Met dat belang is niet verenigbaar dat burgers die het internet raadplegen, ook als zij daarbij gebruik maken van een zoekmachine zoals Google, bij het voor de hand liggende intikken of aanklikken van www.112.nl, zonder toevoegingen als 'sos' of 'overheid', niet op een officiële site van de overheid terechtkomen maar op een commerciële website. De door de overheid met tal van voorlichtingscampagnes ondersteunde algemene bekendheid van het noodnummer 112 brengt mee, dat het publiek geneigd zal zijn de domeinnaam www.112.nl te associëren met een website van de Staat. Daaraan doet niet af dat ook regionale overheden domeinnamen plegen te gebruiken waarin 112 voorkomt. Volgens het hof is derhalve sprake van misbruik van bevoegdheden in de zin van art. 3:13 lid 2 BW.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug