Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] - Arvy Music

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
20-08-2018
Rolnummer:
DNL2018-0018
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
mediawebshop.nl
Eiser(es):
[X]
Verweerder:
Arvy Music
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Bevoegdheid
Domjur-nummer:
2018-1295
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Geschil vloeit voort uit ontvlechting van een samenwerkingsverband. Geschil valt buiten het toepassingsgebied van de Regeling. Vordering van Eiser wordt afgewezen.

Samenvatting

Eiser is [X] uit Rosmalen. Eiser verkoopt consumentenelektronica onder de handelsnamen Mediawebshop, Mediawebshop.nl en Mediawebshop.com. Eiser is houder van het Benelux merk MEDIA WEBSHOP. 

Verweerder is Arvy Music uit Sint-Michielsgestel. Verweerder is houder van de domeinnaam <mediawebshop.nl> (hierna: Domeinnaam). Verweerder is ook actief in de verkoop van consumentenelektronica. Van juni 2014 tot omstreeks december 2016 hadden Eiser en Verweerder kennelijk een samenwerkingsverband. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat onderhavig geschil tussen partijen betrekking heeft op de inhoud en de ontvlechting van een samenwerkingsverband. Over de details van het samenwerkingsverband, de afspraken tussen partijen en de beëindiging daarvan is in deze procedure door Eiser weinig of niets gesteld. Volgens de Geschillenbeslechter is binnen de Regeling geen ruimte voor uitvoerige bewijsvoering over de details van het samenwerkingsverband, de ontvlechting daarvan en de historie met betrekking tot de tenaamstelling van de Domeinnaam, zoals het horen van getuigen. Evenmin kan de Geschillenbeslechter zonder nadere bewijsvoering een oordeel vellen over de summiere stelling van Eiser dat Verweerder de Domeinnaam slechts gebruikt als landingspagina en dat dit te kwader trouw gebruik van de Domeinnaam teweegbrengt. Het voorliggende geval lijkt veel eerder een commercieel geschil met een complexe feitenconstellatie dan een typisch geval van domeinnaamkaping. Hoewel commerciële geschillen niet altijd buiten het toepassingsgebied van de Regeling vallen, is dat naar de mening van de Geschillenbeslechter hier wel het geval, gelet op de geschiedenis tussen partijen en het aantal openstaande vragen met betrekking tot het samenwerkingsverband. 

De vordering van Eiser wordt afgewezen. 


Terug