Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] c.s. - 1337 Services LLC

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak:
26-10-2018
Rolnummer:
KG ZA 18-613
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBMNE:2018:5205
Domeinnaam:
-
Eiser(es):
[X] c.s.
Verweerder:
1337 Services LLC
Resultaat procedure:
Notice-and-take-down-verzoek toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
2018-1319
Publicatiedatum:
27-03-2019
Kern:

Gedaagde zorgt er tegen betaling voor dat de persoon die verantwoordelijk is voor de content van de website die hangt onder de Domeinnaam van Gedaagde, wordt afgeschermd. Content is nergens op gebaseerd en volkomen onterecht. Notice-and-take-down-verzoek wordt toegewezen

Samenvatting

Eisers zijn [X] en drijven samen een bedrijf. Op een website die hangt onder de <domeinnaam> (hierna: Domeinaam) zijn een aantal artikelen verschenen waarin Eisers in verband worden gebracht met ernstige misdrijven. Uit de artikelen blijken tevens de namen en adressen van Eisers en worden er enkele foto’s van Eisers getoond.  

Gedaagde is 1337 Services LCC en is houder van de Domeinnaam. Gedaagde runt een bedrijf dat de persoon achter de website die hangt onder de Domeinnaam afschermt. 

Eisers hebben Gedaagde gesommeerde de website buiten gebruik te stellen. Gedaagde heeft hier geen gehoor aangegeven. Eisers hebben vervolgens een zogenoemd ‘’notice-and-take-down-verzoek’’ aan SIDN gedaan. SIDN heeft aangegeven pas aan dit verzoek te voldoen, indien de rechter heeft geoordeeld dat de inhoud van de artikelen onrechtmatig is. 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de beschuldigingen die in de artikelen worden geuit nergens op zijn gebaseerd en volkomen onterecht zijn. De eer en de goede naam van eisers wordt aangetast en ook wordt het portretrecht van eisers geschonden. 

Gedaagde zorgt er tegen betaling voor dat de persoon die verantwoordelijk is voor de content van de website, wordt afgeschermd. Gedaagde is op de hoogte gebracht van het feit dat de artikelen onrechtmatig zijn, maar heeft vervolgens de website niet buiten gebruik gesteld. De auteur van de onrechtmatige artikelen is niet te achterhalen door een constructie die Gedaagde aanbiedt. 

Het gevorderde wordt door de voorzieningenrechter toegewezen. Gedaagde zal de onrechtmatige content van de website verwijderen en verwijderd houden. Voldoet Gedaagde hier niet aan dan zal Gedaagde de gehele website die hangt onder de Domeinnaam verwijderen of buiten gebruik stellen. Mocht Gedaagde hier ook niet aan voldoen, dan mag SIDN tot onmiddellijke buitengebruikstelling van de website overgaan. 


Terug