Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] c.s. - Karl Dungs GmbH & Co. KG (cassatie)

Procedure:
cassatie
Instantie:
Hoge Raad
Datum uitspraak:
30-11-2018
Rolnummer:
17/04822
LJN/ECLI:
ECLI:NL:HR:2018:2221
Domeinnaam:
dungs.nl
Eiser(es):
[X] c.s.
Verweerder:
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Resultaat procedure:
Vernietiging
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1318
Publicatiedatum:
27-03-2019
Kern:

Vordering strekt ertoe te voorkomen dat de Domeinnaam wordt overgedragen op grond van de beslissing van de WIPO-Geschillenbeslechter. Voor de toewijsbaarheid van de vordering is het van belang dat er sprake is van afwezigheid van een merkinbreuk of van anderszins onrechtmatig handelen aan de zijde van Eisers. Het hof had er niet zonder meer vanuit mogen gaan dat Eisers het merkenrecht bij de beoordeling van hun vorderingen buiten beschouwing gelaten wilden hebben en dat daarom de vordering moest worden afgewezen. Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof.

Samenvatting

Eisers tot cassatie zijn [X], ITT Holding B.V. en ITT Controls B.V, gevestigd te Barneveld. Eiser [X] heeft een eenmanszaak op het gebied van meet- en regelapparatuur. Eiser [X] heeft in 2012 de domeinnaam <dungs.nl> (hierna: Domeinnaam) van een derde gekocht. De Domeinnaam bood toegang tot de website van [X], waarop onder meer producten van het merk DUNGS werden aangeboden.

Verweerder is Karl Dungs GmbH & Co. KG, gevestigd te Urbach, Duitsland. Verweerder is een producent van brandersystemen en brandermanagementsystemen. Verweerder maakt gebruik van de domeinnaam <dungs.com> en is houder van het Uniewoordmerk DUNGS (hierna: Merk). 

Begin 2013 heeft Verweerder aan Eiser [X] laten weten dat de Domeinnaam inbreuk maakt op haar Merk. Eiser [X] heeft hierop gereageerd door te stellen dat de Domeinnaam rechtmatig werd gebruikt nu Eiser [X] daadwerkelijk DUNGS-producten verkocht via de Domeinnaam. In 2014 heeft de WIPO-Geschillenbeslechter echter toch overdracht van de Domeinnaam aan Verweerder bevolen. In hetzelfde jaar heeft Eiser [X] vervolgens ITT Holdings B.V. en ITT Controls B.V. opgericht waarbij ITT Controls het adres <www.dungs.nl> op eenzelfde wijze is gaan gebruiken als Eiser [X] dat voorheen deed. 

Eisers vorderen nu een verklaring voor recht dat uitsluitend ITT Holding de rechthebbende en domeinnaamhouder van de Domeinnaam is, voor zover nodig onder vernietiging van de beslissing van de WIPO-Geschillenbeslechter. 

De rechtbank heeft de vordering afgewezen. De rechtbank stelt dat Eisers door het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maken op het Merk van Verweerder. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het hof stelt hierbij dat Eisers hun vorderingen uitsluitend op grond van onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking beoordeeld wilden zien, zonder een oordeel te krijgen over eventuele merkinbreuk. 

Voor een eventuele toewijsbaarheid van de vordering van Eisers is het echter van belang dat er sprake is van afwezigheid van een merkinbreuk of van anderszins onrechtmatig handelen door Eisers. De Hoge Raad verwijst hierbij naar Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloningen.

De Hoge Raad acht het niet begrijpelijk dat het hof de gedragingen en uitlatingen van Eisers zo heeft uitgelegd dat zij het merkenrecht bij de beoordeling van hun vorderingen buiten beschouwing gelaten wilden hebben. Eisers zijn in hoger beroep namelijk met verscheidene argumenten opgekomen tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van de Domeinnaam geen inbreuk maakt op het Merk.

Gelet hierop acht de Hoge Raad de conclusies van het hof onbegrijpelijk, te weten dat “derhalve niet kan worden vastgesteld dat van merkinbreuk door Eisers geen sprake is” en dat “niet kan worden vastgesteld dat Verweerder onrechtmatig handelt door die domeinnaam aan zich te laten overdragen en ook niet dat zij door die overdracht ongerechtvaardigd wordt verrijkt”.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof van Den Haag van 11 juli 2017 en wijst het geding terug naar het hof. Verweerder wordt veroordeeld in de kosten van het geding. 

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug