Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] c.s. – Karl Dungs GmbH & Co. KG (hoger beroep)

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak:
11-07-2017
Rolnummer:
HA ZA 14-970 + 971
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHDHA:2017:4268
Domeinnaam:
dungs.nl
Eiser(es):
[X] c.s.
Verweerder:
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Resultaat procedure:
Vorderingen niet toewijsbaar
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1324
Publicatiedatum:
27-03-2019
Kern:

Vordering strekt ertoe te voorkomen dat de Domeinnaam wordt overgedragen op grond van de beslissing van de WIPO-Geschillenbeslechter. De vorderingen zijn primair gelegen in de Geschillenregeling en subsidiair in onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking. Vorderingen niet toewijsbaar.

Samenvatting

Appellant is [X], ITT Holding B.V. en ITT Controls B.V, gevestigd te Barneveld. Eiser [X] heeft een eenmanszaak op het gebied van meet- en regelapparatuur. Eiser [X] heeft in 2012 de domeinnaam <dungs.nl> (hierna: Domeinnaam) van een derde gekocht. De Domeinnaam bood toegang tot de website van [X], waarop onder meer producten van het merk DUNGS werden aangeboden.

Geïntimeerde is Karl Dungs GmbH & Co. KG, gevestigd te Urbach, Duitsland. Verweerder is een producent van brandersystemen en brandermanagementsystemen. Verweerder maakt gebruik van de domeinnaam <dungs.com> en is houder van het Uniewoordmerk DUNGS (hierna: Merk).

Begin 2013 heeft Verweerder aan Eiser [X] laten weten dat de Domeinnaam inbreuk maakt op haar Merk. Eiser [X] heeft hierop gereageerd door te stellen dat de Domeinnaam rechtmatig werd gebruikt nu Eiser [X] daadwerkelijk DUNGS-producten verkocht via de Domeinnaam. In 2014 heeft de WIPO-Geschillenbeslechter echter toch overdracht van de Domeinnaam aan Verweerder bevolen nu de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het DUNGS-merk.

Intussen heeft Eiser [X] vervolgens ITT Holdings B.V. en ITT Controls B.V. opgericht waarbij ITT Controls het adres <www.dungs.nl> op eenzelfde wijze is gaan gebruiken als Eiser [X] dat voorheen deed. Eisers vorderen een verklaring voor recht dat uitsluitend ITT Holding de rechthebbende en domeinnaamhouder van de Domeinnaam is, voor zover nodig onder vernietiging van de beslissing van de WIPO-Geschillenbeslechter. 

De rechtbank heeft de vordering afgewezen. De rechtbank stelt dat Eisers door het gebruik van de Domeinnaam inbreuk maken op het Merk van Verweerder.

In hoger beroep heeft Appellant geconcretiseerd dat de grondslag van zijn vorderingen primair is gelegen in de Geschillenregeling en daarnaast (subsidiair) in onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking. Het hof zou zich bij beoordeling moeten baseren op de Geschillenregeling. Bij deze stand van zaken is er geen grond om aan te nemen dat de WIPO-beslissing in de procedure voor de overheidsrechter gewicht in de schaal legt, in de zin dat de overheidsrechter de WIPO-beslissing zou moeten beoordelen. De betekenis van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechters kan in dit geding dan ook in het midden blijven zij het dat wel kan worden opgemerkt dat die beslissingen bindend zijn in het waarschijnlijk veel voorkomende geval dat de gang naar de overheidsrechter niet wordt gemaakt. Op basis van de Geschillenregeling kan ‘alleen’ een vordering worden ingediend tot wijziging van de domeinnaamhouder zodat de eiser in plaats van de verweerder domeinnaamhouder wordt. Zo een vordering is in de onderhavige procedure niet ingesteld door Appellant, die al domeinnaamhouder is. Op de primaire grondslag is de vordering dan ook niet toewijsbaar. Ten aanzien van het subsidiaire stelt het hof dat Appellant zijn vorderingen uitsluitend op grond van onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking beoordeeld zien, zonder een oordeel te krijgen over eventuele merkinbreuk. Derhalve kan niet worden vastgesteld dat van merkinbreuk door Appellant geen sprake is. Gelet hierop kan niet worden vastgesteld dat Karl Dungs onrechtmatig handelt door die domeinnaam aan zich te laten overdragen en ook niet dat zij door die overdracht ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Dit betekent dat op de subsidiaire grondslag de vorderingen evenmin kunnen worden toegewezen. 

Kortom: vorderingen van appellant c.s. zijn niet toewijsbaar, zoals de rechtbank eerder ook heeft beslist. Het hof veroordeelt appellant in de proceskosten. 

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug