Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] c.s. – Karl Dungs GmbH & Co. KG

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak:
16-12-2015
Rolnummer:
C/09/472078 / HA ZA 14-970 en C/09/472082 / HA ZA 14-971
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBDHA:2015:14357
Domeinnaam:
dungs.com
Eiser(es):
[X] c.s.
Verweerder:
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Resultaat procedure:
De vordering wordt afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Dealers/agentschappen
Domjur-nummer:
2016-1184
Publicatiedatum:
31-03-2016
Kern:

De beslissing van de WIPO Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam moet worden overgedragen is niet evident onjuist. Het is dan ook niet onrechtmatig als Karl Dungs de Domeinnaam aan zich laat overdragen.

Samenvatting

Eisers zijn [X] en de door [X] opgerichte vennootschappen ITT Holding en ITT Controls (hierna: [X] c.s.). Gedaagde is Karl Dungs GmbH & Co. KG (hierna: Karl Dungs), een in Duitsland gevestigde producent van brander(management)systemen. Karl Dungs is houder van het Gemeenschapswoordmerk DUNGS en gebruikt het internetadres ‘www.dungs.com’. [X] heeft in december 2013 de domeinnaam dungs.nl (hierna: de Domeinnaam) gekocht. Aan de Domeinnaam is een website gekoppeld waar onder andere producten van het merk DUNGS worden verkocht. In februari 2014 heeft [X] de Domeinnaam verkocht aan ITT Holding, die de Domeinnaam weer heeft verhuurd aan ITT Controls. Echter, op 9 december 2013 is Karl Dungs bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (hierna: de Geschillenbeslechter) op grond van de geschillenregeling een procedure gestart tegen het gebruik van de Domeinnaam door [X]. Hierdoor is de Domeinnaam bevroren en is de overdracht van de Domeinnaam aan ITT Holding niet in het register verwerkt. De Geschillenbeslechter heeft op 6 mei 2014 geoordeeld dat de Domeinnaam moet worden overgedragen aan Karl Dungs. [X] c.s. zijn daarop de onderhavige procedure begonnen. [X] c.s. vorderen een verklaring voor recht dat ofwel ITT Holding ofwel [X] de rechthebbende is op de Domeinnaam, zo nodig met vernietiging van de beslissing van 6 mei 2014. [X] c.s. stellen dat Karl Dungs onrechtmatig handelt op grond van 6:162 BW indien Karl Dungs de Domeinnaam aan zich laat overdragen.

De rechtbank merkt op dat een verzoek tot uitvoering van de beslissing genomen door de Geschillenbelechter alleen onrechtmatig kan zijn als deze evident onjuist is. Dan zou er sprake kunnen zijn van strijdigheid met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

De Geschillenbeslechter had geoordeeld dat er niet voldaan was aan één van de Oki Data-criteria, namelijk het criterium dat de Verweerder uitsluitend producten van de ingeroepen merken aan moet bieden. [X] c.s. zouden ook producten van concurrenten aanbieden. Volgens [X] c.s. gaat het niet om concurrerende producten, omdat de producten niet inwisselbaar zijn voor de DUNGS producten. Dit hebben [X] c.s. echter niet betoogt in de procedure bij de Geschillenbeslechter en tijdens de comparitie hebben [X] c.s. gesteld dat de andere producten wél hetzelfde functioneren als DUNGS producten. De Geschillenbeslechter heeft daarom volgens de rechtbank niet evident onjuist geoordeeld dat niet voldaan is aan de Oki Data-criteria. Verder oordeelt de rechtbank dat een standpunt van [X] c.s. dat zij een legitiem belang hebben bij het gebruikt van het Merk ook niet opgaat. Door het gebruik van de Domeinnaam is er een reële kans dat er bij het publiek de indruk ontstaat dat [X] c.s. commerciële banden hebben met Karl Dungs. De disclaimer op de website is niet genoeg om dit gevaar weg te nemen, daarmee maken [X] c.s. een inbreuk op het Gemeenschapsmerk van Karl Dungs. De rechtbank oordeelt dan ook dat de beslissing van de Geschillenbeslechter van 6 mei 2014 niet evident onjuist is, Karl Dungs handelt niet onrechtmatig als hij de Domeinnaam aan zich laat overdrag


Terug