Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] - Dierenkliniek Broekhuizen

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
27-11-2018
Rolnummer:
DNL2018-0048
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
dierenkliniekoosterhout.nl
Eiser(es):
[X]
Verweerder:
Dierenkliniek Broekhuizen
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
2018-1308
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Handelsnaam en Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen. Echter, aanduiding is beschrijvend voor de diensten die Eiser en Verweerder beide leveren. Doorlinken naar eigen website is op zich geen relevante bijkomende omstandigheid om te kunnen spreken van onrechtmatig gebruik Domeinnaam. Eiser heeft onvoldoende aangetoond dat Verweerder geen recht en legitiem belang heeft. Geen registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is [X] uit Oosterhout. Eiser exploiteert een dierenkliniek in Oosterhout. Eiser beroept zich op de handelsnaam ‘’Dierenkliniek Oosterhout’’ (hierna: Handelsnaam). 

Verweerder is Dierenkliniek Broekhuizen uit Oosterhout. Verweerder exploiteert eveneens een dierenkliniek in Oosterhout en heeft in 2000 de domeinnaam <dierenkliniekoosterhout.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd. De Domeinnaam wordt doorgelinkt naar de website van Verweerder ‘’www.dierenkliniekbroekhoven.nl. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

Eiser heeft ongevraagd nadere stukken ingediend in de vorm van een door Eiser ingesteld publieksonderzoek als aanvulling op zijn vordering. Nadere stukken kunnen enkel worden toegelaten in bijzondere omstandigheden. In dit geval heeft Eiser niet – voldoende – aangegeven dat zich in dit geval dergelijke omstandigheden voordoen. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Geschillenbeslechter stelt dat de onderneming van Eiser daadwerkelijk van de Handelsnaam gebruik maakt. De Handelsnaam en de Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen nu de Domeinnaam in zijn geheel de handelsnaam omvat. 

De Geschillenbeslechter is echter van oordeel dat niet is voldaan aan het tweede vereiste (recht of legitiem belang). De Geschillenbeslechter merkt op dat de aanduiding ‘’dierenkliniek Oosterhout’’ beschrijvend is voor de diensten die Eiser en Verweerder beide leveren. In het onderhavige geval is geen sprake van domeinnaamkaping. Ook is er geen sprake van nodeloos verwarringsgevaar. Het doorlinken door Verweerder naar eigen website is op zich niet onrechtmatig nu Verweerder daadwerkelijk een dierenkliniek in Oosterhout bedrijft en op de website niet naar Eiser verwijst. Geen aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de overeenstemming. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat er ook niet is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Verweerder exploiteert een dierenkliniek in Oosterhout en het kan niet als te kwader trouw worden beschouwd om de Domeinnaam te registreren en te gebruiken nu de onderneming van Verweerder beide kenmerken vertoont. 

Vordering van Eiser wordt afgewezen. 


Terug