Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] - Gezondheid aan huis BV

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-10-2018
Rolnummer:
2018-0056
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
argiletz.nl
Eiser(es):
[X]
Verweerder:
Gezondheid aan huis BV
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1316
Publicatiedatum:
04-03-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder is identiek aan de Merken van Eiser. Verweerder voldoet niet aan de Oki Data criteria nu er op de Website geen goederen onder het Merk van Eiser worden aangeboden en er geen disclaimer op de Website is bijgevoegd. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is [X] uit Germigny, Frankrijk. Eiser produceert en verkoopt onder andere zeep, parfum, cosmetica, farmaceutische producten en alcoholvrije dranken. Eiser is houder van het Benelux en Internationaal merk ARGILETZ (hierna: Merken). 

Verweerder is Gezondheid aan huis BV uit Ede. Verweerder is houder van de domeinnaam <argiletz.nl> (hierna: Domeinnaam) welke is gekoppeld aan de website ‘’www.gezondheidaanhuis.nl’’ (hierna: Website). Dit is een webwinkel die verschillende cosmetica en farmaceutische producten aanbiedt. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam omvat de Merken in haar geheel en dit brengt de Geschillenbeslechter tot het oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan de Merken van Eiser. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder verkoopt verschillende goederen op zijn Website, echter geen goederen onder het Merk van Eiser. Bovendien is er geen disclaimer op de Website te vinden waarin de relatie tussen Verweerder en Eiser wordt verduidelijkt. De Geschillenbeslechter concludeert dat Verweerder niet voldoet aan de Oki Data criteria voor gebruik van de Merken in de Domeinnaam (WIPO Case No. D2001-0903). 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam opzettelijk heeft gebruikt om internetgebruikers naar zijn de Website te trekken, voor commerciële doeleinden en om verwarring te creëren met de Merken van Eiser. Bovendien stelt de Geschillenbeslechter, gezien de feiten, vast dat er eveneens sprake is van gebruik te kwader trouw.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug