Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] h.o.d.n. De Verticale Tuinman – [Y]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
10-05-2021
Rolnummer:
DNL2021-0015
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<verticaletuinman.nl>
Eiser(es):
[X] h.o.d.n. De Verticale Tuinman
Verweerder:
[Y]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1408
Publicatiedatum:
28-06-2021
Kern:

De Domeinnaam wordt gebruikt om bezoekers door te leiden naar een website waarop producten en diensten worden aangeboden, concurrerend aan het aanbod van goederen en diensten van Eiser. Er is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is [X] h.o.d.n. De Verticale Tuinman, uit Nederland. Eiser biedt verschillende diensten en producten aan met betrekking tot groene wanden en interieurbeplanting. Eiser is houder van het Benelux-woordmerk DE VERTICALE TUINMAN (hierna: Merk) en de handelsnaam ‘‘De Verticale Tuinman’’ (hierna: Handelsnaam)

Verweerder is [Y], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <verticaletuinman.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam bestaat uit twee elementen van het Merk, namelijk ‘‘verticale’’ en ‘‘tuinman’’. Het weglaten van het voorzetsel ‘‘de’’ acht het panel onvoldoende om verwarringwekkende overeenstemming te voorkomen.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder biedt niet rechtstreeks producten en diensten onder de Domeinnaam, maar gebruikt de Domeinnaam enkel om bezoekers door te leiden naar een website waarop Verweerder concurrerende producten en diensten aanbiedt.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Domeinnaam is meer dan een jaar na de registratie en de aanvang van het gebruik van de Handelsnaam geregistreerd. Er kan worden gesteld dat Verweerder op de hoogte moet zijn geweest van het bestaan van Eiser. Het gebruik van de Domeinnaam om door te linken naar een website die soortgelijke producten en diensten aanbiedt, is volgens de Geschillenbeslechter duidelijk te kwader trouw.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug