Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] - Huurdersbelangenvereniging de Alliantie

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak:
10-09-2019
Rolnummer:
200.242.255/01
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHARL:2019:7332
Domeinnaam:
HVBA.nl
Eiser(es):
[X]
Verweerder:
Huurdersbelangenvereniging de Alliantie
Resultaat procedure:
Domeinnaam moet worden overgedragen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
2019-1346
Publicatiedatum:
31-10-2019
Kern:

Het staat niet ter discussie dat het aanvankelijk de bedoeling van beide partijen was dat Geïntimeerde in de nieuwe structuur een website kreeg en dat die geregistreerd zou worden op de onderhavige domeinnaam. Het hof oordeelt dat de, door gekrenktheid ingegeven weigering van Appellant om nog langer uitvoering te geven aan wat partijen beoogden en zijn pogingen om de domeinnaam bij een derde partij onder te brengen, onder deze omstandigheden als onrechtmatig jegens Geïntimeerde moet worden aangemerkt. Kortom, overdracht van de domeinnaam wordt toegewezen om deze onrechtmatige gedraging te redresseren.

Samenvatting

Appellant is [X]. De domeinnaam <HVBA.nl> (hierna: Domeinnaam) is in 2016 geregistreerd door een vennootschap van Appellant. 

Geïntimeerde is Huurdersbelangenvereniging De Alliantie en is een vereniging van huurders die woningen huren van de Stichting de Alliantie. Zij behartigt als huurdersorganisatie de belangen van deze huurders ten opzichte van deze verhuurder. Geïntimeerde was al sinds 2016 bezig met het opzetten van een nieuwe website en Appellant was daarbij betrokken. Geïntimeerde heeft echter in de loop van 2017 bij Appellant aangedrongen op overdracht van de Domeinnaam aan Geïntimeerde. 

In 2018 heeft Geïntimeerde ter laste van Appellant onder SIDN beslag tot levering gelegd op de Domeinnaam. Geïntimeerde heeft in eerste aanleg gevorderd dat de Domeinnaam aan haar wordt overgedragen. De voorzieningenrechter heeft Appellant vervolgens veroordeeld om de Domeinnaam over te dragen aan Geïntimeerde. 

Appellant stelt in zijn eerste grief dat de voorzieningenrechter ten onrechte spoedeisend belang aan de zijde van Geïntimeerde heeft aangenomen. Deze grief faalt. De tweede grief van Appellant keert zich tegen de beslissing van de voorzieningenrechter dat de Domeinnaam moest worden overgedragen. Volgens Appellant heeft hij nooit een ongeclausuleerde toezegging gedaan en maakt Geïntimeerde zich schuldig aan misbruik van recht. 

Het hof overweegt dat niet ter discussie staat dat het aanvankelijk de bedoeling van alle partijen was dat Geïntimeerde in de nieuwe structuur een website kreeg en dat die geregistreerd zou worden op de Domeinnaam. Het hof oordeelt dat de, door gekrenktheid ingegeven weigering van Appellant om nog langer uitvoering te geven aan wat partijen beoogden en zijn pogingen om de Domeinnaam bij een derde partij onder te brengen, onder deze omstandigheden als onrechtmatig jegens Geïntimeerde moet worden aangemerkt. De voorzieningenrechter heeft dan ook terecht de overdracht van de Domeinnaam aan Geïntimeerde gelast om deze onrechtmatige gedraging te redresseren. 

Kortom, het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter en de Domeinnaam moet worden overgedragen aan Geïntimeerde. 


Terug