Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] – Rapide Internet

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
29-07-2019
Rolnummer:
DNL2019-0013
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
dendraak.nl
Eiser(es):
[X]
Verweerder:
RAPIDE Internet
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Persoonsnaam
Domjur-nummer:
2019-1337
Publicatiedatum:
29-08-2019
Kern:

Eiser vordert overdracht van een Domeinnaam welke uitsluitend bestaat uit de gehele geslachtsnaam van Eiser. Eiser is van mening dat hierdoor verwarring kan ontstaan. De vordering van Eiser wordt afgewezen. De Geschillenbeslechter oordeelt dat de geslachtsnaam van Eiser niet uniek is en zowel door privépersonen als ondernemingen als geslachts- of handelsnaam wordt gevoerd. Bovendien heeft Verweerder niet gepoogd aan te haken bij de reputatie of rechten van Eiser.

Samenvatting

Eiser is [X], uit Nederland. Eiser staat in het Nederlandse Basisregistratie Personen geregistreerd onder de persoonsnaam [X]. 

Verweerder is RAPIDE Internet, eveneens uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <dendraak.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd. De Domeinnaam leidt momenteel naar een pagina waarop een foutmelding wordt weergegeven. 

Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan of zodanig in overeenstemming is met zijn geslachtsnaam dat er verwarring kan ontstaan. Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam bestaat uitsluitend uit de gehele geslachtsnaam van Eiser en is hierdoor verwarringwekkend overeenstemmend met de persoonsnaam van Eiser. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft geen omstandigheden aangevoerd die kwalificeren als een eigen recht op of een legitiem belang bij de onderhavige Domeinnaam. Het feit dat zij juridisch eigenaar van de Domeinnaam is en het haar daarom vrij staat de Domeinnaam al dan niet te gebruiken, is niet van belang. 

De Geschillenbeslechter oordeelt echter dat niet is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Het feit dat Verweerder de website niet gebruikt, is op zichzelf onvoldoende om kwade trouw aan te nemen. Daar komt bij, dat de geslachtsnaam 'Den Draak' niet uniek is en zowel door privépersonen als ondernemingen als geslachts- of handelsnaam wordt gevoerd. De Geschillenbeslechter is van mening dat Verweerder niet heeft gepoogd aan te haken bij de reputatie of rechten van Eiser. Bovendien doen zich er geen bijzondere omstandigheden als genoemd in artikel 3.2 van de Regeling voor. 

Tot slot heeft Eiser gesteld dat zijn belangen bij het gebruik van de Domeinnaam groter zijn dan de belangen van Verweerder, nu Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt. Onder de Regeling is echter een dergelijke belangenafweging niet mogelijk en dit kan dan ook niet leiden tot gebruik te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt afgewezen.


Terug