Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X], Recruitment Team – [Y] en/of [Y]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
18-08-2020
Rolnummer:
DNL2019-0058
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<anewjobwiththeboss.nl>
Eiser(es):
[X], Recruitment Team
Verweerder:
[Y] en/of [Y]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1403
Publicatiedatum:
27-05-2021
Kern:

De Domeinnaam is geregistreerd na een zakelijk conflict tussen Eiser en Verweerder. De registratie houdt verband met deze doeleinden en daarom is er dus sprake van registratie te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is [X], uit Nederland. Eiser produceert video’s en andere producten om werkgevers en werknemers te verbinden. Eiser is houder van het Beneluxmerk A NEW JOB WITH THE BOSS (hierna: Merk).

Verweerders zijn [Y], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <anewjobwiththeboss.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat de woordelementen van het Merk in zijn geheel. Daarom volgt de conclusie dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met het Merk dat er verwarring kan ontstaan.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Onweersproken wordt er door Eiser gesteld dat Verweerder niet verbonden is aan hem. Ook is er geen bewijs waaruit blijkt dat Verweerder algemeen bekend staat als ‘‘a new job with the boss’’. Er is evenmin bewijs dat Verweerder een licentiehouder van Eiser is of ooit is geweest. Ten slotte heeft Verweerder geen gebruik of aantoonbare voorbereiding op het gebruik van de Domeinnaam naar voren gebracht.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Domeinnaam is geregistreerd na een zakelijk conflict tussen Eiser en Verweerder. Daarom wordt er tot het oordeel gekomen dat Verweerder op de hoogte was van de activiteiten van Eiser en haar rechten op het Merk. De Domeinnaam is enkel geregistreerd met doeleinden die verband houden met het zakelijk conflict.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug