Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] – R.E.M. Holding B.V.

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak:
07-11-2011
Rolnummer:
200.078.941
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
hittepit.nl
Eiser(es):
[X]
Verweerder:
R.E.M. Holding B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Executiegeschil
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-12-2012
Kern:

Samenvatting

Geïntimeerde is REM Holding B.V., houdster van het Benelux woordmerk HITTEPIT. Appelante heeft de domeinnaam hittepit.nl geregistreerd, welke doorverwees naar de website www.cosibag.nl. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat appellante de domeinnaam moet overdragen. Tevens is appellante bevolen om opgave te doen van informatie ten aanzien van onder meer de hoeveelheid producten die verkocht zijn via de website van www.cosibag.nl, evenals de inkoop- en verkoopprijzen van deze producten en de met de verkoop van deze producten behaalde omzet en winst. Appellante vordert schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het vonnis, ondermeer omdat het verstrekken van informatie onomkeerbaar is (het zou om bedrijfsgevoelige informatie gaan), omdat aan de zijde van appellante een noodsituatie zou ontstaan omdat zij minvermogend is en omdat geïntimeerde geen rechtens te respecteren belang zou hebben.

Het hof stelt voorop dat de partij die een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis heeft verkregen in beginsel bevoegd is dat vonnis te executeren, ook indien tegen dat vonnis hoger beroep is ingesteld en bij tenuitvoerlegging een onomkeerbare situatie dreigt te ontstaan. In casu is er geen sprake van misbruik van recht, aangezien niet gebleken is dat er sprake is van enige feitelijke of juridische misslag in het bestreden vonnis. Het enkele feit dat het bestreden vonnis in zijn uitwerking mogelijk ingrijpende en onomkeerbare gevolgen heeft, rechtvaardigt nog niet de conclusie dat REM door het vonnis te executeren misbruik van bevoegdheid zou maken. Evenmin is er sprake van nieuwe omstandigheden.

Het hof overweegt dat de door appellante aangevoerde belangen (de onomkeerbare gevolgen na afgifte van de bedrijfsinformatie, de noodtoestand waarin zij komt te verkeren indien zij de proceskosten moet voldoen en geen in rechtens te respecteren belang van REM) niet opwegen tegen het belang van geïntimeerde.

De incidentele vordering van REM, dat het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de overdracht van de domeinnaam hittepit.nl alsnog uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard, wordt afgewezen omdat het gaat om een declaratoir vonnis en een dergelijk vonnis zich niet leent toe om uitvoerbaar bij voorraad verklaard te worden.

Het hof wijst de incidentele vordering van appellante af.

Gerelateerde uitspraken


Terug