Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X], Xiwel.nl – 4XM

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
15-03-2021
Rolnummer:
DNL2020-0056
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<deflexleerkracht.nl>
Eiser(es):
[X], Xiwel.nl
Verweerder:
4XM
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
2021-1416
Publicatiedatum:
21-07-2021
Kern:

Alles overziend komt de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat Eiser in de onderhavige procedure onvoldoende heeft aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De vordering tot overdracht van de Domeinnaam wordt afgewezen.

Samenvatting

Eiser is [X], Xiwel.nl, uit Nederland. Eiser richt zich op flexibele leerkrachten en beroept zich in deze procedure op zijn handelsnaam ‘‘Flexleerkracht’’ en het beeldmerk FLEXLEERKRACHT (hierna: Merk).

Verweerder is 4XM, uit Nederland Verweerder heeft de domeinnaam <deflexleerkracht.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Eiser beroept zich op zijn recht op de handelsnaam en dient hiervoor aan te tonen dat de term ‘‘flexleerkracht’’ als handelsnaam voor de onderneming in het handelsverkeer wordt gevoerd. De Geschillenbeslechter aanvaardt het beroep van Eiser op zijn recht op de handelsnaam, nu uit de omstandigheden blijkt dat hij daadwerkelijk gebruik maakt van deze handelsnaam. De Domeinnaam en de handelsnaam stemmen verwarringwekkend veel overeen, omdat de Domeinnaam de handelsnaam in zijn geheel omvat.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat niet is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Er wordt als uitgangspunt genomen dat de aanduiding ‘‘flexleerkracht’’ beschrijvend is voor de diensten die Eiser en Verweerder leveren. Het gebruik van deze beschrijvende term zou enkel onrechtmatig zijn indien bijkomende omstandigheden dit meebrengen. Deze omstandigheden acht de Geschillenbeslechter niet aanwezig. Het onderhavige geschil betreft geen typisch geval van domeinnaamkaping. Dat Verweerder op Google adverteert om boven de website van Eiser te komen en dat Verweerder heeft willen aanhaken bij Eisers reputatie doet hier niet aan af.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw) geen bespreking behoeft, gelet op de conclusie die volgde bij de vraag of al dan niet voldaan is aan het tweede vereiste van de Regeling. Wel wordt door de Geschillenbeslechter opgemerkt dat de onderhavige zaak zich beter leent voor eventuele beoordeling door de competente rechter, welke procedure meer mogelijkheden biedt omtrent bewijsvoering en argumentatie.

Vordering van Eiser wordt afgewezen en de Domeinnaam zal niet worden overgedragen aan Eiser.


Terug