Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] – [Y]

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak:
18-09-2020
Rolnummer:
C/16/507706
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBMNE:2020:3854
Domeinnaam:
<[onderneming 1.nl]>
Eiser(es):
[X]
Verweerder:
[Y]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2021-1393
Publicatiedatum:
25-03-2021
Kern:

[A] heeft de Domeinnaam ten behoeve van Eiser laten registreren en aan haar overgedragen. Verweerders moeten daarom de rechten van Eiser respecteren en de registratie van de Domeinnaam aan haar overdragen.

Samenvatting

Eiser is [X], uit Nederland. Eiser exploiteert sinds 2012 een eenmanszaak (hierna: [onderneming 1] en had een relatie met [A] tot diens overlijden in 2020. Eiser is houder van handelsnaam [onderneming 1].

Gedaagden zijn [Y], uit Nederland. Gedaagden zijn erfgenamen van [A] en zijn houder van de domeinnaam <[onderneming 1.nl]> (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert dat Gedaagden worden veroordeeld tot terug levering van de Domeinnaam inclusief e-mailadressen.

 De belangen van Eiser zijn van voldoende spoedeisende aard voor behandeling in kort geding, omdat zij onbetwist heeft gesteld dat haar klantenaantal terugliep nadat zij geen gebruik meer kon maken van Domeinnaam.

De aan de handelsnaam [onderneming 1] gekoppelde website is identiek aan de Domeinnaam. Ook onbetwist is dat Eiser via die website contact met haar klanten voert. Daarom wordt geconcludeerd dat Eiser de Domeinnaam mede als handelsnaam voert. Niet relevant is of de handelsnaam is vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Eiser is degene die naar buiten treedt als [onderneming 1]  door middel van de Domeinnaam en dit is van doorslaggevend belang. Ook blijkt uit de correspondentie van Mijndomein dat [A] de Domeinnaam ten behoeve van Eiser heeft laten registreren en aan haar heeft overgedragen. De facturen van Mijndomein zijn tevens gericht tot Eiser. Dat [A] de administratie voerde voor de onderneming van Eiser, doet er niet aan af dat Gedaagden de rechten van Eiser dienen te respecteren.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam (inclusief e-mailadressen) wordt overgedragen aan Eiser.


Terug